Projekt ustawy o ochronie sygnalistów – uwagi Lewiatana
06 maja 2024

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów – uwagi Lewiatana

Konfederacja Lewiatan przekazuje szczegółowe uwagi do projektu ustawy o ochronie sygnalistów (druk nr 317). Pozytywnie oceniamy instytucję sygnalizowania przestępstw, która w naszej ocenie może się stać istotnym instrumentem wspierającym zapobiegania nadużyciom. Przysłuży się on zarówno poszczególnym przedsiębiorstwom, jako mechanizm wczesnego ostrzegania umożliwiający ochronę reputacji firmy, jak i szerzej gospodarce, gwarantując równe zasady wszystkim jej uczestnikom. Przedstawiony przez Rząd RP projekt ustawy wymaga jednak w ocenie pracodawców kilku zmian, które umożliwią pracodawcom lepsze przygotowanie się i stosowanie przepisów przyszłej ustawy.

KL/254/68/RL/2024

Pobierz