Projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej – uwagi Lewiatana
23 sierpnia 2022

Projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej – uwagi Lewiatana

W związku z toczącymi się na poziomie rządowym pracami nad projektem ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej, Konfederacja Lewiatan przedstawia propozycję zmian brzmienia art. 47 ust. 1 pkt. 1 projektu ustawy, w zakresie dotyczącym zatrzymywania i przechowywania danych generowanych w publicznej sieci telekomunikacyjnej.

KL/315/155/AM/2022

Pobierz