PZPPF wziął udział w konsultacjach ważnego dokumentu dotyczącego jednolitego rynku
20 maja 2022

PZPPF wziął udział w konsultacjach ważnego dokumentu dotyczącego jednolitego rynku

fot. European Union 2022

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego wziął udział w konsultacjach Komisji Europejskiej ws. nowego instrumentu UE gwarantującego funkcjonowanie jednolitego rynku w sytuacjach kryzysowych

Pandemia pokazała, jak ważne jest istnienie silnego europejskiego i krajowego przemysłu farmaceutycznego, a także ujawniła słabości gospodarki, która stworzyła złożony system globalnych współzależności.

Zależność UE od dostaw produktów farmaceutycznych spoza Europy, długie łańcuchy dostaw, utrata kompetencji produkcyjnych – wszystkie te czynniki zagroziły bezpieczeństwu Europejczyków. Stało się jasne, że solidarność UE jest bardzo ważna, ale musi być zbudowana na mocnych fundamentach – zdolnościach i kompetencjach krajów UE. Dlatego konieczne jest wspieranie budowy krajowych zdolności produkcyjnych, które przyczynią się do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego UE będącego równie ważne jak bezpieczeństwo energetyczne czy też militarne.

Pełna treść stanowiska PZPPF przedstawionego  Komisji Europejskiej znajduje się w załącznikach (w języku angielskim).

Stanowisko