Ryczałt dla Wojewódzkich Ośrodków Monitorujących oraz Krajowego Ośrodka Monitorującego oraz sposób ustalania wysokości współczynników korygujących – uwagi Lewiatana i Pracodawców Dla Zdrowia
15 listopada 2023

Ryczałt dla Wojewódzkich Ośrodków Monitorujących oraz Krajowego Ośrodka Monitorującego oraz sposób ustalania wysokości współczynników korygujących – uwagi Lewiatana i Pracodawców Dla Zdrowia

W związku z trwającymi konsultacjami Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalenia wysokości ryczałtu dla Wojewódzkich Ośrodków Monitorujących oraz Krajowego Ośrodka Monitorującego oraz sposobu ustalania wysokości współczynników korygujących (MZ 1532) w załączniku przekazujemy uwagi ogólne Konfederacji Lewiatan i Pracodawców Dla Zdrowia, a w dodatkowym pliku uwagi szczegółowe.

KL/416/195/KO/2023

Pobierz pismo