Rynek pracy i służby zatrudnienia – uwagi Lewiatana
30 kwietnia 2024

Rynek pracy i służby zatrudnienia – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do prowadzonych prac nad projektem ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia (nr projektu w wykazie prac legislacyjnych UC29), Konfederacja Lewiatan zwraca uwagę na to, że przedstawione założenia ustawy pomijają pewne rozwiązania, które mogłyby się przyczynić do zwiększenia efektywności instytucji na rzecz rynku pracy.

KL/249/66/NK/2024

Pobierz