Sposób kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną – uwagi Lewiatana
19 września 2023

Sposób kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną – uwagi Lewiatana

Konfederacja Lewiatan wyraża głębokie zaniepokojenie trybem procedowania oraz treścią Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną (dalej jako Rozporządzenie) i zwraca się z uprzejmą prośbą o rozważenie pilnego uchylenia tego Rozporządzenia.

KL/354/168/PG/2023

Pobierz