Stanowiska

Stanowiska

10 marca 2020

Promocja prozdrowotnych wyborów konsumentów – stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące ustawy

Więcej
9 marca 2020

Wsparcie pracodawców dotkniętych skutkami wirusa COVID-19 – stanowisko Konfederacji Lewiatan

Więcej
27 lutego 2020

Przeniesienie środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne

Więcej
26 lutego 2020

Transport drogowy – stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące ustawy

Więcej
20 lutego 2020

Poprawienie regulacji przeciwdziałającej instalowaniu zużytych turbin wiatrowych – stanowisko Lewiatana

Więcej
20 lutego 2020

Promocja prozdrowotnych wyborów konsumentów – stanowisko Konfederacji Lewiatan wobec ustawy

Więcej
18 lutego 2020

Przegląd aktów prawnych pod kątem zapewnienia domyślności cyfrowej procedur i usług oraz wprowadzenia dalszych ułatwień i zmniejszenia obciążeń prawnych – stanowisko Lewiatana

Więcej
18 lutego 2020

Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych – uwagi Lewiatana do projektu ustawy

Więcej
13 lutego 2020

Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych – stanowisko Konfederacji Lewiatan wobec projektu ustawy

Więcej
10 lutego 2020

Ograniczenie zasady 10h – stanowisko Rady OZE Konfederacji Lewiatan

Więcej