Stanowisko do projektu ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19
04 czerwca 2020

Stanowisko do projektu ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19

W nawiązaniu do zaplanowanego pierwszego czytania przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID -19 (druk nr 406), w załączeniu przedstawiam stanowisko Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełny tekst
KL/293/210/MF/2020