Stanowisko dotyczące stacji paliw i spadku sprzedaży
06 kwietnia 2020

Stanowisko dotyczące stacji paliw i spadku sprzedaży

Stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące obniżenia lub zawieszenia czynszów za dzierżawy na stacjach paliw znajdujących się w miejscach obsługi podróżnych (MOP), którymi zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w związku ze spadkami sprzedaży spowodowanymi epidemią COVID-19.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz stanowisko
KL/149/94/DG/2020