Stanowisko KL do Komunikatu KE w sprawie MŚP
21 maja 2020

Stanowisko KL do Komunikatu KE w sprawie MŚP

W związku z prowadzonymi obecnie konsultacjami w sprawie Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Strategia MŚP na rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy – COM(2020) 103 final, Konfederacja Lewiatan, przedstawia swoje stanowisko.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/253/177/ED/2020