Stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw
10 lutego 2021

Stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw

Przedstawiamy stanowisko Konfederacji Lewiatan w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (druk nr. 909).

Konfederacja Lewiatan, KL/61/40/AZ/2021

Pobierz