Stanowisko Lewiatana wobec projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów
24 stycznia 2020

Stanowisko Lewiatana wobec projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów

W nawiązaniu do przekazanego w dniu 21.01.2020, do konsultacji nowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, Konfederacja Lewiatan przedstawia propozycje konkretnych zmian zapisów.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz stanowisko
KL/26/11/AG/2020