Stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
29 października 2020

Stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

W nawiązaniu do publikacji na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji projektu ustawy
o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (UC 15), Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko uzupełniające do projektu.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/500/351/ED/2020