Stawki opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań – uwagi Lewiatana
02 listopada 2023

Stawki opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do toczących się konsultacji nad projektem rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań (nr 1149 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska), Konfederacja Lewiatan przesyła uwagi.

KL/413/192/PM/2023

Pobierz pismo