Szczególne rozwiązania dot. COVID-19 – stanowisko Lewiatana do poselskiego projektu ustawy
01 lutego 2022

Szczególne rozwiązania dot. COVID-19 – stanowisko Lewiatana do poselskiego projektu ustawy

Przyjęcie proponowanych zmian nie przyczyni się do przeciwdziałania rozpowszechnianiu COVID-19.  Projekt ten nie realizuje, bowiem podstawowego celu, jakim jest próba ograniczenia zakażeń (w tym w zakładach pracy). Odmowa wykonania przez pracownika testu nie pociąga za sobą jakichkolwiek konsekwencji.

KL/27/14/RL/2022

Pobierz stanowisko