Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku – uwagi Lewiatana
24 lipca 2023

Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku – uwagi Lewiatana

Przedsiębiorstwa zrzeszone w ramach Konfederacji Lewiatan wyrażają zaniepokojenie brakiem przeprowadzenia rzetelnych konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt nie tylko rozszerza obowiązek przekazywania odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny na kolejne branże, ale także modyfikuje zasady obliczania odpisu w przypadku rozliczeń gwarancji pochodzenia oraz umów sprzedaży energii obejmujących instrumenty finansowe.

KL/289/134/PG/2023

Pobierz