Szczegółowy tryb i sposób doręczania pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego – stanowisko Lewiatana
10 listopada 2023

Szczegółowy tryb i sposób doręczania pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego – stanowisko Lewiatana

W związku z pracami legislacyjnymi nad projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego Konfederacja Lewiatan przedstawia niniejsze stanowisko.

KL/423/198/AZ/2023

Pobierz