Tzw. ulga prowzrostowa – uwagi Lewiatana
24 marca 2022

Tzw. ulga prowzrostowa – uwagi Lewiatana

Uwzględniając postulaty zgłaszane do przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105 z późn. zm.), przedstawiamy propozycję zmiany w zakresie tzw. ulgi prowzrostowej.

KL/101/48/PP/2022

Pobierz załącznik