Udzielanie pomocy publicznej na rozwój technologii wodorowych oraz infrastruktury współtowarzyszącej w ramach KPO – uwagi Lewiatana
06 marca 2023

Udzielanie pomocy publicznej na rozwój technologii wodorowych oraz infrastruktury współtowarzyszącej w ramach KPO – uwagi Lewiatana

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 lutego 2023 r., sygn. DP-WOPI.0220.41.2022.KM Konfederacja Lewiatan przygotowała uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie udzielania pomocy publicznej na rozwój technologii wodorowych oraz infrastruktury współtowarzyszącej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (nr 934 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska).

KL/104/43/PG/2023

Pismo