Udzielanie wsparcia na projekty inwestycyjne o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto – uwagi Lewiatana
21 września 2023

Udzielanie wsparcia na projekty inwestycyjne o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia na projekty inwestycyjne o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto Konfederacja Lewiatan przesyła uwagi.

KL/360/170/PG/2023

Pobierz pismo