Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – uwagi Lewiatana dot. rozporządzenia
24 lutego 2022

Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – uwagi Lewiatana dot. rozporządzenia

W nawiązaniu do pisma z dnia 28 stycznia br. (DUS-III.0210.1.2022.WB), w którym przekazano do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (nr w wykazie prac: 63), Konfederacja Lewiatan przedstawia następujące uwagi.

KL/58/29/RL/2022

Pobierz załącznik