Ustanowienie unijnego kodeksu celnego i Urzędu UE ds. Celnych – uwagi Lewiatana
18 września 2023

Ustanowienie unijnego kodeksu celnego i Urzędu UE ds. Celnych – uwagi Lewiatana

W związku z otrzymanym mailem z dnia 13 czerwca br. dot. konsultacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające unijny kodeks celny i Urząd Unii Europejskiej ds. Celnych oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 952/2013, Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi oraz raport z ankiety przeprowadzonej wśród naszych członków na temat wpływu ww. reformy na działalność przedsiębiorców.

KL/350/167/ASW/2023

Pobierz pismo