Ustawa covidowa – stanowisko Lewiatana ws. projektu nowelizacji
17 maja 2021

Ustawa covidowa – stanowisko Lewiatana ws. projektu nowelizacji

W nawiązaniu do rozpoczętych w Sejmie prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk 1145) przedstawiamy propozycję wprowadzenia dodatkowych zmian w tym dokumencie.

Konfederacja Lewiatan, KL/207/151/ML/2021

Pobierz