Ustawa o cudzoziemcach – uwagi Lewiatana
15 października 2021

Ustawa o cudzoziemcach – uwagi Lewiatana

W związku z podjęciem prac nad nowelizacją ustawy o cudzoziemcach (wpis do wykazu prac legislacyjnych rządu UD275), przekazujemy uwagi dotyczące funkcjonowania ustawy o cudzoziemcach oraz zasad legalizacji pobytu i pracy pozyskane od przedsiębiorców oraz propozycje zmian, które prowadziłyby do usprawnienia systemu bez zmniejszania poziomu bezpieczeństwa i spójności państwa.

Konfederacja Lewiatan, KL/380/269/MF/2021

Pobierz stanowisko