Ustawa o obronie Ojczyzny – uwagi Lewiatana
23 listopada 2021

Ustawa o obronie Ojczyzny – uwagi Lewiatana

W imieniu Konfederacji Lewiatan chciałbym przekazać uwagi członków naszej organizacji do Projektu ustawy o obronie Ojczyzny, który został opublikowany 12 listopada 2021 r. (numer w wykazie prac legislacyjnych – UD304). Przesyłamy uwagi ogólne, szczegółowe i propozycje doprecyzowania przepisów. W imieniu Konfederacji Lewiatan chciałbym przekazać uwagi członków naszej organizacji do Projektu ustawy o obronie Ojczyzny, który został opublikowany 12 listopada 2021 r. (numer w wykazie prac legislacyjnych – UD304). Przesyłamy uwagi ogólne, szczegółowe i propozycje doprecyzowania przepisów.

KL-433-299-KO-2021

Pobierz stanowisko