Ustawa o rachunkowości, ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym – uwagi Lewiatana
19 grudnia 2022

Ustawa o rachunkowości, ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do pisma z dnia 18 listopada 2022 r., znak sprawy DWR8.5100.1.1.2022, o konsultacjach projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi.

KL/517/256/ASW/2022

Pobierz