Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych – stanowisko Lewiatana
21 stycznia 2022

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych – stanowisko Lewiatana

Konfederacja Lewiatan wyraża głębokie zaniepokojenie treścią uchwalonej w dniu 13 stycznia 2022 roku przez Sejm ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Szczególnie zwracamy uwagę na fakt, że zapisy ustawy w szczególny sposób wspierają krajowego monopolistę, PGNiG S.A. i jego spółkę zależną PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

KL/16/9/AB/2022

Pobierz stanowisko