Ustawy: o rachunkowości, o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym – uwagi Lewiatana
17 maja 2024

Ustawy: o rachunkowości, o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do pisma z dnia 18 kwietnia 2024 r. znak sprawy DWR8.5100.1.2023 kierującego do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (UC14) Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi.

KL/277/72/ASW/2024

Pobierz