Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę
08 stycznia 2021

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru z dnia 18 grudnia 2020 r. (nr z wykazu 449), przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan, KL/6/3/KB/2021

Pobierz