Uwagi do rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu płatności zaliczek przez płatników
09 lutego 2021

Uwagi do rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu płatności zaliczek przez płatników

Przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu z dnia 1 lutego 2021 r. rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego.

Konfederacja Lewiatan, KL/60/39/PP/2021

Pobierz