Uwagi Konfederacji Lewiatan w ramach konsultacji sektorowych dotyczących programu „HUB GAZOWY”
15 stycznia 2021

Uwagi Konfederacji Lewiatan w ramach konsultacji sektorowych dotyczących programu „HUB GAZOWY”

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje sektorowe dotyczące programu „HUB GAZOWY”
w ramach „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”, przedstawiamy odpowiedzi Konfederacji Lewiatan, wypracowane w ramach Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki.

Konfederacja Lewiatan, KL/16/10/DZS/2021

Pobierz