Wdrożenie e-doręczeń przesunięte
08 grudnia 2023

Wdrożenie e-doręczeń przesunięte

Termin na wdrożenie e-doręczeń będzie zmieniony. Zgodnie z projektem ustawy o e-doręczeniach przesunięto publikację komunikatu ministra cyfryzacji zapowiadającego termin wdrożenia rozwiązań technicznych, która miała nastąpić do 31 grudnia 2023.

Do Sejmu wpłynął projekt poselski KP Polska 2050- Trzecia Droga zapowiadający zmiany w ustawie o e-doręczeniach. Wprowadza on zmianę terminu wdrożenia e-doręczeń. Publikacja komunikatu ministra cyfryzacji zapowiadającego termin wdrożenia rozwiązań technicznych związanych z e-doręczeniami, nastąpi nie wcześniej niż 30 marca 2024 r. i nie później niż 1 stycznia 2025 r.

Zmiany obejmą m.in. wszystkich przedsiębiorców wpisanych do KRS oraz adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, notariuszy, doradców restrukturyzacyjnych oraz rzeczników patentowych.

Konsekwencje zmian przesunięcia wdrożenia e-doręczeń:

umożliwienie synchronizacji usług komercyjnych (dopuszczonych ustawą) z systemem opracowanym przez Pocztę Polską;

sensowny pilotaż działania tej usługi pod auspicjami resortu cyfryzacji;

– zawieszenie skrzynek już założonych przez zobowiązane do tego podmioty (a wraz z tym zawieszenie obowiązków wynikających z elektronicznego doręczenia).

Termin wydania komunikatu był wcześniej ustalony na 10 grudnia, potem został przesunięty na 30 grudnia. Dzięki zmianie zapewnione zostanie też wypełnienie ustawowego obowiązku ogłoszenia komunikatu ministra co najmniej 90 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań w nim określonych.

E-doręczenia są usługą, która umożliwia wysyłanie i odbieranie korespondencji elektronicznie ze skutkiem równoważnym z listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Każdy urząd, obywatel i przedsiębiorca będzie miał jeden adres do kontaktu i zabezpieczoną skrzynkę e-doręczeniową.

Projekt wpłynął do Sejmu 6 grudnia.