Cyfrowe wyzwania Prezydencji Polski 2025
24 listopada 2023

Cyfrowe wyzwania Prezydencji Polski 2025

fot. EC - Audiovisual Service

Konfederacja Lewiatan zamierza aktywnie wspierać polską administrację rządową w przygotowaniach do objęcia prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (pierwsza połowa 2025 r.) i ustaleniu jej priorytetów w kwestiach związanych z funkcjonowaniem rynku cyfrowego.

Polska prezydencja powinna starać się przedefiniować narrację UE na temat suwerenności technologicznej w kierunku strategicznej odporności i zwiększonej konkurencyjności. Cel ten powinien obejmować zachęcanie przedsiębiorstw, niezależnie od lokalizacji ich siedziby, do angażowania się w działalność gospodarczą w Europie na zasadach określonych w prawie UE i we ścisłej współpracy z europejskimi regulatorami. Ważna jest w tym kontekście regulacja ryzyka związanego z technologią, a nie samej technologii.

Nie mniej istotnym wyzwaniem będzie zapewnienie środków na inwestycje w nowoczesną komunikację elektroniczną. Przyszłość łączności to przyszłość oparta na bezpiecznych, ultraszybkich sieciach komórkowych i światłowodowych 5G o niskich opóźnieniach, a także na szerokopasmowym Internecie satelitarnym. Zarówno 5G, jak i Internet satelitarny. To niezawodne sieci o wysokich przepływnościach będą podstawą kolejnej fali transformacji cyfrowej w Europie. Bez niezbędnych inwestycji europejska „cyfrowa dekada” zakończy się niepowodzeniem. 

Polska, w erze zwiększonej niestabilności geopolitycznej, w obliczu wojny na Ukrainie, powinna zadbać o niezawodne narzędzia do tworzenia kopii zapasowych oraz utrzymywania krytycznych danych i usług krajowych niezależnie od zakłóceń (np. cyberataku na dużą skalę lub innych kryzysów). Ambasady danych wpisują się w szerszą dyskusję polityczną UE na temat odporności danych i ciągłości infrastruktury cyfrowej w odniesieniu do usług w chmurze. Równie ważne jest zapewnienie swobodnego przepływu usług w chmurze w całej Europie i niedyskryminacyjnego podejścia opartego o silne więzi transatlantyckie.  

Polska powinna odegrać istotna rolę w zakresie zapewnienia, wraz z innymi krajami UE, skutecznego egzekwowanie nowych zasad dot. platform internetowych. Poprzedni cykl legislacyjny obfitował w regulacje nacelowane na platformy internetowe. DSA i DMA to kluczowe regulacje przyjęte przez Komisję Przewodniczącej U. von der Leyen. Oba rozporządzenia weszły już w życie, a w 2025 roku będzie można sformułować pierwsze wnioski dot. implementacji nowych reguł przez największe firmy, które muszą się do nich dostosować wcześniej. Nie wydaje nam się zasadne, żeby gospodarka platformowa potrzebowała szybko nowych regulacji, niemniej jednak uważamy, że wysoki priorytet powinien zostać nadany skutecznemu egzekwowaniu nowych przepisów.


Aleksandra Musielak, dyrektorka Departamentu Rynku Cyfrowego Konfederacji Lewiatan

Artykuł dla listopadowego wydania biuletynu Brussels Headlines

Wybory Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan
26 października 2023

Wybory Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan

Członkowie Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan wybrali skład Rady Nadzorczej i Zarządu na kolejną kadencję.

Spotkanie przedstawicieli Związku było także okazją do podsumowania dotychczasowych działań i sukcesów ZPTCL oraz wyznaczenia priorytetów na najbliższe miesiące, w których znalazło się m.in. stworzenie postulatów sektora ICT dla nowego Ministerstwa Cyfryzacji oraz na Prezydencję Polski w Radzie UE w 2025 roku, czy zacieśnianie współpracy na polu europejskim w ramach grupy B9+.

Składy Rady Nadzorczej i Zarządu Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan

W skład Rady Nadzorczej Związku zostali wybrani:

 • Artur Wiza (Asseco Poland S.A.) – przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Cristiano Pinzauti (Novandum Consulting Sp. z o.o.) – członek Rady Nadzorczej, honorowy przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Mariusz Mielczarek (Amazon Polska) – członek Rady Nadzorczej
 • Krzysztof Murawski (EDATA Polska Sp. z o.o.) – członek Rady Nadzorczej

Natomiast w skład Zarządu Związku:

 • Jolanta Jaworska (IBM Polska Sp. z o.o) – Prezeska Zarządu Związku
 • Marta Kokoszka (Amazon WEB Services) – Wiceprezeska Zarządu Związku
 • Paweł Piec (Intel Technology Poland Sp. z o.o.) – Wiceprezes Zarządu Związku
 • Marcin Olender (Google Poland Sp. z o.o.) – Wiceprezes Zarządu Związku
 • Małgorzata Wiśniewska (Avenga IT Professionals Sp. z o.o.) – Wiceprezeska Zarządu Związku
 • Jakub Turowski (Meta Polska) – Wiceprezes Zarządu Związku
 • Magdalena Piech (Allegro Polska) – Wiceprezeska Zarządu Związku

 

Spotkanie i wybory Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan odbyły się 26 października w siedzibie Konfederacji Lewiatan. ZPTCL zrzesza aktualnie 19 firm członkowskich reprezentujących sektor ICT.

Postulaty Lewiatana. Przyspieszenie cyfryzacji ważne dla gospodarki i administracji
14 lipca 2023

Postulaty Lewiatana. Przyspieszenie cyfryzacji ważne dla gospodarki i administracji

Sprawne przeprowadzenie aukcji 5G, przyjęcie nowych ram krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, wdrożenie reformy usług cyfrowych (DSA, DMA), przyspieszenie prac nad CEPIK 2.0 oraz pełne wdrożenie e-doręczeń, przygotowanie nowych przepisów określających standardy funkcjonowania rynku nowoczesnej komunikacji – proponują m.in. w nowej kadencji parlamentu eksperci Konfederacji Lewiatan.

Przyspieszenie procesu cyfryzacji gospodarki  jest kluczowe dla dalszego rozwoju kraju. Według raportu „Digital Challengers” firmy McKinsey & Company, przyspieszona cyfryzacja może przynieść  gospodarce dodatkowo ponad 360 mld zł do 2030 roku oraz silniejszą odporność na kryzysy.

Robotyzacja zwiększy konkurencyjność

Po pandemii koronawirusa zmieniło się podejście do automatyzacji fabryk, rozpoczął się światowy wyścig o szybszą automatyzację i robotyzację pozwalającą na zdalne zarządzanie produkcją. Inwestycja w robotyzację to przyszłość przemysłu, to przede wszystkim element zwiększenia konkurencyjności. 

– Wprowadzenie technologii 5G ma ogromne znaczenie dla rozwoju przemysłu. 5G to pierwsza szeroko wykorzystywana sieć bezprzewodowa stworzona z myślą o zastosowaniach przemysłowych. 5G zapewnia skalowalność i niezawodność potrzebną do obsługi niezliczonych inteligentnych urządzeń i czujników stosowanych w sektorze produkcyjnym, podłączenie miliona urządzeń na kilometr kwadratowy, a także ultraszybkie przesyłanie danych, praktycznie bez opóźnień. Rozwój nowych technologii pozwala także wykorzystywać urządzenia pomagające w minimalizowaniu negatywnego oddziaływania przemysłu na środowisko, np. poprzez optymalizację wydobycia surowców – mówi dr Aleksandra Musielak, dyrektorka departamentu rynku cyfrowego w Konfederacji Lewiatan.

Cyfryzacja zmieni administrację

Cyfryzacja to także transformacja państwa. Nie chodzi o zakup systemów i sprzętu. To wykorzystanie nowych technologii, żeby państwo mogło stać się usługowe, efektywniejsze, sprawniejsze i lepiej przygotowane do wyzwań przyszłości. Transformacja cyfrowa to w dużym stopniu transformacja administracji rządowej. To przemodelowanie całej filozofii funkcjonowania państwa.

Raport Lewiatana. Jak zachęcić osoby 50+ do korzystania z nowych technologii?

Postulaty Lewiatana. Edukacja nie nadąża za nowoczesną gospodarką

Postulaty Lewiatana dotyczące cyfryzacji gospodarki i administracji

 • sprawne przeprowadzenie przez Prezesa UKE aukcji 5G, koniecznej dla rozwoju przemysłu 4.0 i nowoczesnej gospodarki.
 • przyjęcie nowych ram krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
 • szybkie przyjęcie nowych przepisów określających standardy funkcjonowania rynku nowoczesnej komunikacji w Polsce (Prawo Komunikacji Elektronicznej).
 • przyjęcie jasnego stanowiska w sprawie nowego modelu finansowania infrastruktury telekomunikacyjnej w UE (tzw. koncepcja „fair share”).
 • wdrożenie reformy usług cyfrowych na poziomie krajowym oraz wskazanie niezależnej instytucji, która będzie odpowiedzialna za nadzór nad rynkiem usług cyfrowych w Polsce.
 • przyspieszenie prac nad CEPIK 2.0 oraz pełne wdrożenie e-doręczeń w Polsce.
 • jak najszybsza rewizja KPO, z uwzględnieniem postulatów rynku, i uruchomienie środków KPO (komponent cyfrowy).
 • przejście na „domyślność cyfrową”, rozumianą jako pierwszeństwo rozwiązań cyfrowych przed procesem analogowym.
 • likwidacja barier dla biznesu przez usunięcie wymogów stosowania przez przedsiębiorców dokumentów lub realizacji procesów wyłącznie w formie papierowej.
 • upowszechnienie podpisu elektronicznego i respektowanie go przez organy administracji publicznej.

Pobierz postulaty – wersja skrócona

Pobierz postulaty – wersja rozszerzona >>

Konfederacja Lewiatan

 

Wizyta studyjna sektora cyfrowego w Brukseli – relacja
01 lipca 2023

Wizyta studyjna sektora cyfrowego w Brukseli – relacja

5-7 czerwca odbyła się wizyta studyjna 20 firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan, która została zorganizowana dzięki uprzejmości Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Konfederacji Lewiatan.

Tematami przewodnimi spotkań były m.in. transformacja cyfrowa przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej, cyfrowa przyszłość Europy oraz kluczowe bieżące regulacje unijne.

Pierwsza część wizyty obejmowała szereg licznych spotkań z przedstawicielami i przedstawicielkami Komisji Europejskiej. Wtorek rozpoczął się dyskusją oraz przedstawieniem założeń przez Panią Aleksandrę Częścik (Policy Officer, DG Communications Networks, Content and Technology, CNECT.E2 – Cloud & Software) na temat European Alliance for Industrial Data, Edge and Cloud, który zrzesza przedsiębiorstwa, przedstawicieli państw członkowskich oraz odpowiednich ekspertów w celu wzmocnienia pozycji UE w m.in. w zakresie technologii chmury obliczeniowej.

Wyjazd studyjny był niezwykłą okazją do spotkania z unijnym Komisarzem do spraw sprawiedliwości – Didierem Reyndersem, które stanowiło możliwość podjęcia dyskusji na temat nierozerwalnej więzi pomiędzy stanowieniem prawa i jego wpływie na środowisko prowadzenia biznesu. O szczegółach oraz wnioskach ze spotkania można przeczytać w podsumowaniu.

Kolejną możliwością do debaty o rynku cyfrowym było spotkanie z Panem Roberto Viola (Director General of Communications Networks, Content and Technology), gdzie żywą dyskusję wywołały kwestie programu cyfrowej dekady, czy potrzeby sektora cyfrowego.

Nie zabrakło również tematów związanych z rynkiem telekomunikacyjnym, który ostatnimi miesiącami obfituje w regulacje. Na spotkaniu z Panią Kamilą Kloc (Head of Unit B3 Markets in Directorate B Connectivity, DG CONNECT) omówione zostały najnowsze propozycje Komisji Europejskiej takie jak m.in. The Gigabit Infrastructure Act, czy szeroko komentowana inicjatywa związana z przyszłością rynku telekomunikacyjnego w Unii Europejskiej.

Dzień komisyjny zamknęło spotkanie z Panem Killianem Grossem (Head of Unit A2 – AI Policy Development and Coordination), podczas którego zostały nam przedstawione szczegóły dalszych prac nad rewolucyjnym Aktem w sprawie sztucznej inteligencji.

Druga część wizyty miała miejsce w Parlamencie Europejskim, gdzie przedstawiciele Konfederacji Lewiatan mieli możliwość uczestnictwa w dwóch spotkaniach, których gospodarzami byli europosłowie Kosma Złotowski oraz Adam Jarubas. Podczas spotkań omówiona została problematyka kluczowych bieżących regulacji unijnych dotyczących rynku cyfrowego.

Podsumowując, wyjazd studyjny był unikalną okazją do poznania od kuchni stanu prac nad najważniejszymi aktami prawnymi, pogłębieniem relacji pomiędzy organami unijnymi a przedstawicielami biznesu i możliwością do przedstawienia stanowisk Konfederacji Lewiatan szerszemu gronu.


Eliza Turkiewicz, ekspertka Lewiatana

Artykuł dla wydania Brussels Headlines z lipca 2023

Pośpiech w cyfryzacji edukacji nie służy nauczycielom i uczniom [+MP3]
02 czerwca 2023

Pośpiech w cyfryzacji edukacji nie służy nauczycielom i uczniom [+MP3]

Wsparciem powinni być objęci także nauczyciele szkół niepublicznych, doprecyzowania wymagają kwestie związane z własnością i dysponowaniem sprzętem przekazywanym uczniom, laptopy dla uczniów należy wyposażyć w oprogramowanie edukacyjne – to tylko niektóre uwagi, które zgłosiła Konfederacja Lewiatan do ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Wysłuchaj komentarza ekspertki:

Ta ustawa jest podstawą prawną dla inwestycji realizowanej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i dotyczy de facto zakupu laptopów dla nauczycieli i uczniów.

Projekt ustawy został złożony do Sejmu jako poselski, co pozbawiło partnerów społecznych standardowej ścieżki i terminów konsultacji. Etap prac sejmowych zakończył się błyskawicznie i zamknął się w czasie jednego posiedzenia. Pierwotnie dla tej inwestycji przewidziano w Krajowym Planie Odbudowy konsultacje społeczne jako kamień milowy. Jak wynika z rewizji KPO, która jest obecnie przygotowywana, ministerstwo planuje rezygnację z tego kamienia.

– Inwestycje w cyfryzację edukacji mają ogromne znaczenie. Wszystkie działania podejmowane w tym obszarze powinny być bezwzględnie wypracowywane w szerokim dialogu – zarówno z organami prowadzącymi, szkołami, nauczycielami, rodzicami, partnerami społecznymi, ale także sektorem reprezentującym dostawców nowoczesnych rozwiązań do szkół. Działania resortu cyfryzacji w tym zakresie są dla nas niezrozumiałe, a ich dynamika każe sądzić, że nie bez znaczenia w tym przypadku jest kalendarz wyborczy. Ten pośpiech jednak w naszej ocenie nie służy systemowi edukacji, samym uczniom i nauczycielom – mówi Małgorzata Lelińska, dyrektorka departamentu funduszy unijnych i edukacji cyfrowej Konfederacji Lewiatan.

Lewiatan zgłosił szereg wątpliwości do projektu ustawy. Od początku nie jest  jasne jak ten sprzęt ma zostać wykorzystany w procesie edukacji. Laptopy miały wspierać zasoby szkół. Obecnie mają być przekazane uczniom, a właściwie stanowić własność ich rodziców. W przypadku nauczycieli mowa jest o bonach na zakup sprzętu w wysokości 2500 zł.

Propozycje Lewiatana do ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli:

 • konieczność objęcia wsparciem także nauczycieli szkół niepublicznych – to powinno zostać przesądzone w zapisach. Nie widzimy uzasadnienia dla braku wsparcia tej grupy nauczycieli, zwłaszcza, że w przypadku uczniów laptopy mają być przekazane zarówno do uczniów szkół publicznych, jak i niepublicznych.
 • doprecyzowanie kwestii związanych z własnością i dysponowaniem sprzętem przekazywanym uczniom – w ustawie jest mowa o rodzicach, co może rodzić wątpliwości i konsekwencje prawne w przypadku, gdy opiekę nad dzieckiem nie sprawują oboje rodzice. Co więcej nie ma informacji, kto będzie odpowiedzialny za eksploatację, zabezpieczenie sprzętu (odpowiedzialność gwarancyjna i serwisowa), ale także prawidłowe wykorzystanie go w edukacji. Ustawa z jednej strony wprowadza w tej kwestii ograniczenia, np. w zakresie zbywania sprzętu, ale z drugiej nie przesądza o sankcjach i podmiocie, który będzie odpowiedzialny za ich egzekwowanie.
 • wartość bonu przeznaczonego na zakup sprzętu przez nauczycieli powinna odzwierciedlać koszty rynkowe zakupu laptopa bez konieczności ponoszenia dodatkowych wydatków przez nauczyciela w przypadku decyzji o zakupie podstawowej wersji sprzętu, spełniającej minimalne wymagania.
 • system do rejestracji podmiotów, które będą mogły realizować bony oraz obowiązki dla sprzedawców są obudowane nadmiernymi wymaganiami. Co więcej nie ma informacji wprost, że możliwy będzie zakup także z wykorzystaniem kanałów zdalnych. Takie rozwiązanie nie tylko ułatwiłoby dostępność sprzętu komputerowego, ale pozwoliłoby także nauczycielom na zakup wysokiej jakości sprzętu komputerowego, w wielu przypadkach taniej aniżeli w sklepach stacjonarnych. Co więcej, zwiększeniu ulegnie zasięg sprzedaży umożliwiający łatwą realizację bonu przez nauczycieli zamieszkujących w mniejszych miejscowościach, czy na wsiach.
 • laptopy przekazywane uczniom powinny być wyposażone w oprogramowanie edukacyjne – jako integralne oraz uniwersalne dla każdego użytkownika sprzętu edukacyjnego będącego częścią oprogramowania służącego pracy i nauce. Definicja oprogramowania wykorzystywanego w edukacji powinna zostać rozszerzona na oprogramowanie edukacyjne służące uczniom i  nauczycielom oraz  traktowane na równi z oprogramowaniem operacyjnym sprzętu, czyli powinno stanowić bazowe wyposażenie laptopów.

           Konfederacja Lewiatan

 

Warto przyspieszyć cyfryzację świadectw i dyplomów [+MP3]
12 maja 2023

Warto przyspieszyć cyfryzację świadectw i dyplomów [+MP3]

Konfederacja Lewiatan proponuje uzupełnienie, konsultowanego właśnie, projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków o zmiany wynikające z realizacji innych przedsięwzięć, m.in. związanych z portalem edukacja.gov.pl, czy projektem E-szkoła.

Wysłuchaj komentarza ekspertki:

W rozporządzeniu brakuje zapisów dotyczących cyfryzacji świadectw i dyplomów.

Wśród projektów, które obecnie są realizowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych, a powinny znaleźć odzwierciedlenie w przepisach rozporządzenia, jest cały proces związany z budową repozytorium dyplomów ukończenia uczelni wyższych. W rozporządzeniu nie ma odpowiednich zapisów, które umożliwią wprowadzenie potwierdzenia wykształcenia za pośrednictwem takiej usługi.

Dodatkowo zaproponowane zmiany nie odnoszą się do zgłoszonych przez uczelnie potrzeb dotyczących elektronicznego podpisu dokumentów, takich jak suplement do dyplomu generowany obecnie w formie papierowej i podpisywany w sposób tradycyjny bez możliwości skorzystania z  podpisu elektronicznego lub kwalifikowanego.

– W projekcie rozporządzenia nie odniesiono się również do możliwości elektronicznego odwzorowania dyplomu dla studentów w ramach projektu Europejskiego EBSI dotyczącego zastosowania europejskiego węzła blockchain oraz budowy europejskiego cyfrowego portfela, którego elementem ma być cyfrowy dyplom ukończenia studiów. Zmiany w rozporządzeniu powinny korespondować z tymi przedsięwzięciami i odzwierciedlać zakładane w nich efekty – mówi Małgorzata Lelińska, dyrektorka departamentu funduszy unijnych i edukacji cyfrowej Konfederacji Lewiatan.

  Konfederacja Lewiatan

 

Sprawdź stan cyfryzacji Twojej firmy – zrób Test Dojrzałości Cyfrowej
05 maja 2023

Sprawdź stan cyfryzacji Twojej firmy – zrób Test Dojrzałości Cyfrowej

W odpowiedzi na potrzeby firm związane z procesami cyfryzacji i badania ich potencjale w tym obszarze, Polski Fundusz Rozwoju i Fundacja Digital Poland przygotowali „Test Dojrzałości Cyfrowej” – bezpłatne narzędzie, które w łatwy i szybki sposób pozwoli organizacji na sprawdzenie, na jakim poziomie znajduje się w kwestii cyfryzacji.

Test Dojrzałości Cyfrowej wspiera firmy w transformacji cyfrowej, umożliwiając im poznanie mocnych i słabych stron oraz zwiększenie świadomość na temat czynników wpływających na poziom cyfryzacji. Skierowany jest za równo do firm małych, średnich, jak i dużych.

Co oferuje „Test Dojrzałości Cyfrowej”

Narzędzie oferuje:

 • bezpłatną i natychmiastową diagnozę mocnych i słabych stron organizacji,
 • ocenę poziomu dojrzałości cyfrowej,
 • raport z wiedzą o transformacji cyfrowej,
 • dostęp do Mapy Cyfrowych Rozwiązań.

Test składa się z 50 stwierdzeń, za pomocą których opisujemy organizację dojrzałą cyfrowo. Pytania zostały podzielone na 9 obszarów tematycznych. Udzielone odpowiedzi zostaną przeliczone na punkty, a następnie zaprezentowany wynik zbiorczy w podziale na poszczególne obszary działalności.

Na udzielenie odpowiedzi potrzeba około 20-30 minut. Wynik testu zostaje wyświetlony tuż po jego zakończeniu. Firma dostaje również możliwość pobrania raportu ze wskazówkami dotyczącymi zwiększania swojej sprawność cyfrową.

Narzędzie jest dostępne tutaj: https://pfrsa.pl/siecfirmprzyszloscipfr/test-dojrzalosci-cyfrowej

Zachęcamy do skorzystania.

Narzędzia cyfrowe w pracy – będą rekomendacje i szkolenia
21 października 2022

Narzędzia cyfrowe w pracy – będą rekomendacje i szkolenia

Postępująca transformacja cyfrowa obejmująca strefę prywatną i zawodową stwarza nowe możliwości, ale również wyzwania dla pracodawców i pracowników. Międzynarodowi eksperci pracują nad katalogiem dobrych praktyk wprowadzenia narzędzi cyfrowych w miejscu pracy.

Eksperci Konfederacji Lewiatan brali udział w międzynarodowym spotkaniu w ramach projektu „Inicjowanie działań wdrażających Porozumienie Ramowe Europejskich Partnerów Społecznych w sprawie cyfryzacji (EFAD)”, realizowanego z programu Komisji Europejskiej poświęconego tematyce dialogu społecznego.

Podczas pierwszego spotkania w ramach projektu w Sali BHP w Gdańsku została rozpoczęta debata w międzynarodowym gronie ekspertów z organizacji pracodawców, związków zawodowych i środowisk naukowych. Został omówiony przebieg projektu oraz założenia Porozumienia Ramowego Europejskich Partnerów Społecznych w sprawie cyfryzacji.

Transformacja cyfrowa to wyzwanie dla pracodawców i pracowników

Postępująca transformacja cyfrowa obejmująca strefę prywatną i zawodową stwarza nowe możliwości, ale również wyzwania dla pracodawców i pracowników. Projekt ma na celu wypracowanie katalogu dobrych praktyk wprowadzenia narzędzi cyfrowych w miejscu pracy oraz przygotowanie do wdrożenia Porozumienia na poziomie krajowym.

Eksperci 10 organizacji z 5 krajów (Polska, Włochy, Rumunia, Litwa, Macedonia Północna) opracują również rekomendacje dla uczestników dialogu społecznego w zakresie stosowania w firmach rozwiązań opartych na cyfryzacji. Planowane są również szkolenia oraz działania promocyjne obejmujące stosowanie nowych technologii w miejscu pracy w tym m.in prawo do odłączenia, stosowania algorytmów w miejscu pracy, ochrony danych i prywatności pracowników, zapobieganiu nieproporcjonalnemu i nadmiernemu nadzorowi w miejscu pracy.

Kolejnym etapem projektu jest zebranie ankiet dotyczących procesu cyfryzacji w wybranych przedsiębiorstwach. Projekt jest realizowany od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2024 r. ze środków pozyskanych z Komisji Europejskiej. Spotkanie odbyło się w dniach 11-12 października.

Pobierz opis projektu (wersja angielska)
EFNI 2022. Cyfrowa transformacja Europy
11 października 2022

EFNI 2022. Cyfrowa transformacja Europy

Biznes w erze metaversum, przyszłość rynku specjalistów, bezpieczeństwo w internecie, media społecznościowe czy rozwiązania digitalowe, które mogą wspierać dążenia firm do wejścia na zagraniczne rynki – te tematy zajmą uczestników dyskusji o cyfrowej transformacji Europy. Spróbują też odpowiedzieć na pytanie, jak wypracowywać standardy w zakresie cyfryzacji usług publicznych.

Przed nami kolejna edycja Europejskiego Forum Nowych Idei organizowanego od 11 lat przez Konfederację Lewiatan przy współudziale BusinessEurope oraz miasta Sopot. Dyskusje będą odbywać się podczas wykładów, paneli, ale także imprez towarzyszących oraz networkingowych, takich jak nowy format EFNI Talks czy rozmowy Nocnych Marków.

Biznes w erze metaversum i bariery technologiczne

W czwartek, 13 października, w ramach ścieżki tematycznej „Cyfrowa transformacja Europy” odbędzie się panel „Biznes w erze metaversum”, którego partnerami są: Antal, EY, Meta oraz  Uniwersytet Łódzki.

Jakie bariery technologiczne wciąż ważą o przyszłości i tempie rozwoju metaverse? Od idei i innowacji technologicznej do biznesu – czy i w jaki sposób monetyzować metaversum? Kto będzie głównym beneficjentem tego przedsięwzięcia? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą: Ada Florentyna Pawlak, badaczka nowych technologii, wykładowczyni w Uniwersytecie Łódzkim, Jacob Turowski, Public Policy Director CEE w Meta, Piotr Ciepiela, partner i Globalny Lider Bezpieczeństwa Architektury i Nowoczesnych Technologii w EY oraz Artur Skiba, prezes firmy Antal. Moderacja: Aleksandra Musielak, dyrektorka departamentu gospodarki cyfrowej Konfederacji Lewiatan.

GIG Economy i przyszłość rynku specjalistów

Allegro, Antal, British-American Tabacco , EY Polska – to partnerzy panelu „GIG Economy i przyszłość rynku specjalistów”. Ostatnie lata transformacji cyfrowej i trudnych do przewidzenia kryzysów, sprzyjają rozwojowi rynku niezależnych specjalistów, którzy niechętnie wiążą się z konkretnym pracodawcą. Stawiają na różnorodne projekty i zlecenia, w których wykorzystują eksperckie umiejętności, wiedzę i doświadczenie. Taki model akceptuje też wielu pracodawców.

O tym, czy istnieją sektory i branże, które w sposób szczególny rozwijają gig economy i jaki potencjał ma to zjawisko porozmawiają: Joanna Tabor-Błażewicz, Zakład Strategii Personalnych, adiunkt, Szkoła Główna Handlowa, Fabian Pietras, dyrektor Antal IT Services, Marek Żółtowski, Senior Regulatory Manager w British-American Tobacco i Magdalena Piech, Regulatory Affairs Director w Allegro. Moderacja: Artur Miernik, partner, Lider Praktyki Workforce Advisory w ramach People Advisory Services z EY Polska. Panel odbędzie się w czwartek, 13 października.

Czy powinniśmy chronić młodych przed mediami społecznościowymi?

Partnerem panelu z takim pytaniem w tytule, w czwartek, 13 października jest TikTok, a partnerami merytorycznymi: NASK oraz Inspiring Girls Polska. Uczestnicy zadadzą sobie pytanie, jak współdziałać na rzecz tworzenia bezpiecznej przestrzeni w internecie.

Zapewnienie bezpieczeństwa w internecie, w różnorodnych jego aspektach, wymaga wzięcia odpowiedzialności przez wszystkich interesariuszy. Porozmawiają o tym: Jakub Olek, Head of Public Policy and Government w TikTok, Marta Musidłowska, analityczka programu badawczego Gospodarka Cyfrowa, Fundacja Instrat, Eliza Durka, Founder & CEO w Inspiring Girls Polska, Marek Kamiński, podróżnik, Katarzyna Glinka, aktorka, twórczyni internetowa. Moderacja: Martyna Różycka, NASK/Dyżurnet.pl

Czy istnieją granice cyfrowych rynków?

Partnerami panelu są: Allegro, City Handlowy, Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych. Tematy panelu, który odbędzie się w czwartek, 13 października, to m.in. w jaki sposób rozwiązania digitalowe mogą wspierać dążenia firm do wejścia na zagraniczne rynki i jak przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać media społecznościowe w tym procesie.

Uczestnikami będą: Piotr Grabowski, wspólnik zarządzający w Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych, Aleksandra Sroka-Krzyżak, Strategy Director & Chief of Staff w Allegro, Maciej Kropidłowski, wiceprezes zarządu Citi Handlowy oraz Damian Wiszowaty, CEO w Gonito i wiceprezes, Izby E-commerce. Moderacja: Aleksandra Musielak, dyrektorka Departamentu Gospodarki Cyfrowej, Konfederacja Lewiatan.

Cyfryzacja usług publicznych

Partnerami panelu „Cyfryzacja usług publicznych”, który odbędzie się w czwartek, 13 października, jest Google Poland. Transformacja cyfrowa dotyczy już niemal wszystkich obszarów życia. Niezwykłym testem jej skuteczności był lockdown wywołany pandemią. Cyfryzacja nie jest domeną biznesu, lecz również znakiem jakości administracji publicznej – państwowej czy samorządowej oraz usług adresowanych do mieszkańców.

O tym, jak wypracowywać standardy w zakresie cyfryzacji usług publicznych i gdzie szukać dobrych praktyk rozmawiać będą: Marcin Krasuski z Google Cloud, Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu, Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni, Krzysztof Drynda, prezes zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Grupa PFR oraz Wojciech Szajnar, dyrektor Centrum Projektów Cyfrowa Polska. Moderacja: Joanna Bekker, zastępczyni dyrektora zarządzającego w Polityka Insight.

Jak konkurować w czasach algorytmów i sztucznej inteligencji

W piątek, 14 października, o tym, jak konkurować w czasach algorytmów i sztucznej inteligencji porozmawiają eksperci podczas panelu, którego partnerem jest Allegro. Czy firmy w Polsce mają dziś świadomość roli narzędzi IT oraz takich technologii jak sztuczna inteligencja czy big data, w rozwoju biznesu? Czy e-commerce znosi dziś bariery, które istnieją w przypadku tradycyjnego biznesu?

Na te pytania odpowiedzą: Magdalena Piech, Regulatory Affairs Director w Allegro, Magdalena Warzybok, dyrektor zarządzająca w Kincentric Polska, Aleksandra Przegalińska, profesor w Akademii im. Leona Koźmińskiego, Maciej Mackiewicz, prezes Stowarzyszenia AntiFraud oraz Konrad Ciecierski, kierownik Pionu Zastosowań Sztucznej Inteligencji w Centrum Badań i Rozwoju (NASK). Moderacja: Grzegorz Osiecki, Dziennik Gazeta Prawna.

Sztuczna inteligencja a różnorodność i kultura pracy

W piątek, 14 października, partnerem panelu „Sztuczna inteligencja a różnorodność i kultura pracy” będzie Bank BNP Paribas, a partnerem merytorycznym Sukces Pisany Szminką.

W jaki sposób wspierać rozwój AI, która będzie uwzględniać najwyższe standardy w zakresie różnorodności i inkluzywności w organizacji oraz przestrzeni publicznej? Do kogo powinien należeć obowiązek gwarantowania tych standardów? W dyskusji udział wezmą Łukasz Chałaczkiewicz, Klub Champions of Change, Izabela Tworzydło, dyrektorka Departamentu Komunikacji Korporacyjnej w Bank BNP Paribas oraz Dominika Bettman, Klub Champions of Change. Moderacja: Olga Kozierowska, prezeska, Sukces Pisany Szminką.

Sektor IT w Polsce

Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych będzie partnerem spotkania „Sektor IT w Polsce” w piątek, 14 października. Będzie ono okazją do tego, by zaprezentować zapowiedź najnowszego raportu Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych, który powstał przy współpracy z Fundacją Republikańską. Na temat wniosków i rekomendacji dla sektora wynikających z raportu porozmawiają: Jolanta Jaworska, prezeska Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych, Konfederacja Lewiatan,  Artur Wiza, przewodniczący Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych. Moderacja: Aleksandra Musielak, dyrektorka Departamentu Gospodarki Cyfrowej Konfederacji Lewiatan.

Celem dyskusji jest pokazanie potencjału, którym może się pochwalić rynek ICT w Polsce oraz kierunków jego możliwego rozwoju. Uczestnicy dyskusji podejmą próbę odpowiedzi na pytania dotyczące metod utrzymania pozycji Polski jako lidera nowych technologii w regionie.

Program EFNI 2022 dostępny jest TUTAJ

Jakie prawa przysługują firmom w relacjach z platformami internetowymi – jest przewodnik dla MŚP
30 września 2022

Jakie prawa przysługują firmom w relacjach z platformami internetowymi – jest przewodnik dla MŚP

fot. rupixen.com/unsplash

Co zrobić, gdy dostawca platformy internetowej działa niezgodnie z regułami konkurencji? Jak postąpić, kiedy ogranicza możliwości oferowania towarów i usług za pośrednictwem innej platformy? Użytkownikowi biznesowemu platform przysługują konkretne prawa.

Coraz więcej firm działa online, nie zawsze jednak zdają sobie sprawę ze swoich praw. Aby się z nimi zapoznać, proponujemy przegląd uprawnień w relacjach z platformami i wyszukiwarkami internetowymi.

Szczególne uprawnienia w relacjach z platformami internetowymi

W przewodniku można sprawdzić m.in. komu przysługują szczególne uprawnienia w relacjach z platformami internetowymi i wyszukiwarkami. Mają je na przykład przedsiębiorcy prowadzący sklep internetowy i właściciele lub zarządzający hotelem czy pensjonatem. Uprawnienia przedsiębiorcy wynikają z przepisów unijnych.

Ważne, by dostawca platformy zapewnił łatwy dostęp do regulaminu świadczenia usług na wszystkich etapach relacji handlowych z firmą użytkownika. Przedsiębiorca ma prawo tego wymagać, również w okresie poprzedzającym zawarcie umów z platformą internetową.

Co powinien zawierać regulamin platformy internetowej dla użytkownika

Regulamin platformy internetowej musi zawierać opis sytuacji, w których platforma decyduje o zawieszeniu, zakończeniu lub nałożeniu ograniczeń świadczenia usług na rzecz firmy. Powinien też informować o wszystkich dodatkowych kanałach dystrybucji i potencjalnych programach partnerskich, za których pośrednictwem dostawca platformy może wprowadzać do obrotu towary i usługi oferowane przez użytkującą firmę.

Jeśli zachodzą zmiany w regulaminie platformy internetowej, jej dostawca musi dostarczyć użytkownikowi informację na ten temat. Powinien ją otrzymać na trwałym nośniku (na przykład: na papierze, pendrivie, karcie pamięci, dysku twardym, e-mailu zapisanym na twardym dysku).

Zaskarżanie decyzji platformy internetowej, rozstrzyganie sporów

Użytkownik platformy ma prawo zaskarżyć decyzje platformy internetowej w ramach wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg, powołanego i utrzymywanego przez dostawcę platformy internetowej. Taki system muszą posiadać wszyscy dostawy platform internetowych – z wyjątkiem małych przedsiębiorców.

Jeżeli sporu nie dało się rozstrzygnąć w ten sposób, można skorzystać z mediacji. Dla powstrzymania przypadków nieprzestrzegania prawa przez dostawców platform internetowych lub dostawców wyszukiwarek internetowych, można skorzystać ze wsparcia specjalnych organizacji. Użytkownik może także wnieść sprawę do właściwego sądu w Polsce. Ma też prawo zawiadomić Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Cały przewodnik dostępny jest TUTAJ