Edukacja cyfrowa z Polski może podbić świat
11 kwietnia 2022

Edukacja cyfrowa z Polski może podbić świat

Polski sektor EdTech szybko się rozwija i ma duże szanse, aby stać się naszą wizytówką na arenie międzynarodowej.

Zapotrzebowanie na umiejętności cyfrowe gwałtownie rośnie. Edukacja w coraz większym stopniu będzie opierać się na narzędziach wykorzystujących sztuczną inteligencję (AI), machine learning i  działania w  chmurze – uważa Konfederacja Lewiatan.

Z ostatniego badania Fundacji Startup Poland, Incredible Inspirations i Google for Startups wynika, że działalność spółek sektora EdTech w Polsce jest bardzo różnorodna. Kategorie, którymi zajmują się firmy EdTechowe w naszym kraju to: aplikacje i gry edukacyjne (22,5 proc.), human resources (22,5 proc.), nauka programowania (22,5 proc.), produkty i gadżety mutimedialne (17,5 proc.), nauka języków (11,25 proc.), wsparcie zarządzania (8,75 proc.), materiały edukacyjne (6,25 proc.), oprogramowanie (6,25 proc.) oraz cyberbezpieczeństwo (2,5 proc.).

Konfederacja Lewiatan dostrzega ogromny potencjał polskiego sektora edukacji cyfrowej i powołała Radę ds. EdTech. Najważniejsze zadania jakie przed nią stoją to tworzenie przyjaznych warunków do rozwoju edukacji cyfrowej, upowszechnianie i sieciowanie współpracy firm w sektorze EdTech, czy zabieganie o zmiany w prawie dotyczące nowoczesnej edukacji technologicznej.

W krajach UE rynek technologii w edukacji rośnie dwucyfrowo. Analitycy Brighteye Ventures wyliczyli, że europejski sektor EdTech jest wart około 20 mld dolarów i rośnie w tempie 14% rocznie, a do 2027 r. jego wartość ma się potroić i wynieść 60 mld dolarów. Dlatego również Komisja Europejska chce wspierać dostawców rozwiązań EdTech, poprzez specjalne programy sektorowe.

– To sektor, który ma bardzo duży potencjał, aby stać się naszą wizytówką na arenie międzynarodowej. Firmy należące do Rady w Konfederacji Lewiatan działają nie tylko w Polsce, ale również na bardzo wielu rynkach zagranicznych. Są laureatami wielu prestiżowych nagród. Dlatego chcemy wspierać rozwój tego sektora – tłumaczy powód utworzenia rady Małgorzata Lelińska, dyrektorka departamentu funduszy europejskich i edukacji cyfrowej i jednocześnie koordynatorka Rady ds. EdTech Konfederacji Lewiatan.

– Rozwój technologiczny i nowe narzędzia cyfrowe pojawiające się na rynku gwałtownie zwiększą zapotrzebowanie na umiejętności cyfrowe w społeczeństwie. Edukacja będzie z pewnością w coraz większym stopniu opierać się na narzędziach wykorzystujących sztuczną inteligencję (AI), machine learning i  działania w  chmurze. Coraz większą rolę w nauczaniu osób dorosłych będzie miała wirtualna lub rozszerzona rzeczywistość (VR i AR), z której sami korzystamy na naszych szkoleniach biznesowych – wskazuje Marcin Kowalski, nowy przewodniczący Rady ds. EdTech Konfederacji Lewiatan.

Rynek edukacji cyfrowej będzie szybko się rozwijał dzięki nowej perspektywie unijnej na lata 2021-2027. Bardzo duża część środków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) będzie skierowana na cyfryzację edukacji i wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych. A jest to wciąż spore wyzwanie.

– Według raportu Komisji Europejskiej o postępie cyfrowym (EU DESI 2021), Polska zajmuje 24. miejsce spośród 27 krajów UE pod względem kapitału ludzkiego społeczeństwa cyfrowego. W 2019 r. w Polsce zaledwie 44% obywateli miało podstawowe umiejętności cyfrowe, podczas gdy średnia UE wynosiła 56%. Mamy więc jeszcze spory dystans do nadrobienia – wyjaśnia Dorota Twarowska, wiceprzewodnicząca Rady ds. EdTech.

Więcej o Radzie ds. EdTech Konfederacji Lewiatan: https://lewiatan.org/rady-eksperckie/?tab=7

   Konfederacja Lewiatan

 

Współpraca UE-USA w sprawach cyfrowych
28 marca 2022

Współpraca UE-USA w sprawach cyfrowych

W poniedziałek i wtorek (28-29 marca) w Pradze odbywa się spotkanie grupy D9 poświęcone współpracy cyfrowej między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską.

Rozmowy dotyczą transatlantyckiej współpracy cyfrowej. Uczestnicy będą się zastanawiać jak  zachęcić Radę Handlu i Technologii UE-USA do odgrywania fundamentalnej roli w koordynowaniu podejść do kluczowych światowych kwestii handlowych, gospodarczych.

Grupa D9+ to ministerialna grupa zaawansowanych cyfrowo krajów UE promująca wdrażanie i wymianę najlepszych praktyk w dziedzinie cyfryzacji. W skład grupy wchodzą Holandia, Belgia, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, Polska, Szwecja, Finlandia, Dania, Czechy i Estonia.

Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan reprezentują na spotkaniu  Michał Jaworski i Aleksandra Musielak.

Poniżej stanowisko grupy federacji pracodawców B9+ (z takich krajów jak Holandia, Belgia, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, Polska, Szwecja, Finlandia, Dania, Czechy i Estonia) adresowane do grupy D9+ czyli ministrów cyfryzacji z wymienionych krajów.

Business 9+ Joint statement to D9+ Ministerial meeting, Prague, March 29, 2022

Konfederacja Lewiatan

 

54 mln zł dla MŚP na szkolenia i doradztwo związane z transformacją cyfrową
15 lutego 2022

54 mln zł dla MŚP na szkolenia i doradztwo związane z transformacją cyfrową

Już wkrótce mikro, małe i średnie firmy zarówno produkcyjne, jak i usługowe będą mogły skorzystać ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 na diagnozę potrzeb, szkolenia i doradztwo w zakresie transformacji cyfrowej.

Wsparcie osób zarządzających transformacją cyfrową w firmach jest kluczowe dla sprawnego dostosowania się do zmieniających się warunków prowadzenia biznesu – uważa Konfederacja Lewiatan.

Firmy będą mogły otrzymać aż 54 mln zł. Nabory organizowane przez 5 ogólnopolskich operatorów mają rozpocząć się w marcu 2022 r. O refundację usług rozwojowych związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem w zakresie kompetencji cyfrowych niezbędnych  do transformacji cyfrowej ubiegać się będą mogli: właściciele i współwłaściciele zarządzający MMŚP (aktywnie biorący udział w zarządzaniu), pracownicy MMŚP zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych, pracownicy MMŚP, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Maksymalna wartość dofinansowania to 150 000 zł. Konieczny będzie wkład własny na poziomie co najmniej 20 % wartości kupowanych usług.

– Wsparcie dla osób zarządzających w firmach jest kluczowe dla sprawnego dostosowania się do zmieniających się warunków prowadzenia biznesu. Oczywistym powodem jest pandemia Covid-19 i konieczność przechodzenia na pracę zdalną, ale długofalowo jest to także istotne ze względu na automatyzację i robotyzację, od której większość sektorów gospodarki nie ucieknie. W naszej ocenie zapotrzebowanie firm jest ogromne i zapewne będzie duża konkurencja o te środki. Liczymy na to, że w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 tego rodzaju wsparcie będzie kierowane także do innych grup pracowników, nie tylko menedżerów.  Warto rozważyć także finansowanie szkoleń w tym zakresie dla firm dużych, jako tych, które często są motorem zmian w gospodarce i od których  zaczynają się kluczowe procesy w całym łańcuchu współpracy podmiotów gospodarczych – mówi Małgorzata Lelińska, dyrektorka departamentu funduszy unijnych i edukacji cyfrowej Konfederacji Lewiatan.

Na co będzie można przeznaczyć dofinansowanie? Firmy MŚP będą mogły pokryć koszty: diagnozy potrzeb rozwojowych w zakresie zarządzania transformacją cyfrową, określenia luki kompetencyjnej właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego oraz usług doradczych lub przeszkolić wskazane osoby w zakresie kompetencji cyfrowych. Ważne jest także, że kupowane usługi z jednej strony muszą wynikać z analizy potrzeb rozwojowych firmy w zakresie cyfryzacji, a z drugiej mieścić się w opisie kompetencji menedżerskich w zakresie cyfryzacji, który obejmuje m.in.: zarządzanie transformacją cyfrową, opracowanie modelu biznesowego, zarządzanie zmianą czy produktem, Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku, marketing oraz sprzedaż w gospodarce cyfrowej, przedsiębiorczość technologiczną, bezpieczeństwo cyfrowe, zarządzanie cyfryzacją w inteligentnej fabryce, zarządzanie procesami w transformacji cyfrowej czy zintegrowanymi danymi.

Dynamiczne zmiany w gospodarce, w tym cyfryzacja i automatyzacja, które szybko postępują w ostatnich latach, a jeszcze przyspieszą w przyszłości wymagają od firm także aktualizacji i podnoszenia kompetencji cyfrowych.

– Usługi rozwojowe związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem w zakresie kompetencji cyfrowych będzie trzeba wybrać z oferty zamieszczonej w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. To ważna informacja zarówno dla odbiorców, jak i dostawców usług. Dlatego już teraz warto zadbać o założenie konta w BUR i  zorientować się w ofercie tam dostępnej, by po otwarciu naborów gładko przejść do wykorzystania dofinansowania – dodaje Małgorzata Lelińska.

Konfederacje Lewiatan brała aktywny udział w pracach nad opisem kompetencji menedżerskich w  zakresie cyfryzacji. W najbliższych tygodniach planujemy także spotkanie informacyjne dla firm dotyczące wsparcia w planowanych do uruchomienia w marcu naborach. Spotkanie zorganizujemy we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Więcej informacji o naborach dotyczących kompetencji menedżerskich w zakresie cyfryzacji:  https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-mmsp-kompetencje-w-zakresie-cyfryzacji-oferta-dla-przedsiebiorcow

  Konfederacja Lewiatan

Aleksandra Musielak i Przemysław Pruszyński pokierują nowymi departamentami Lewiatana
05 stycznia 2022

Aleksandra Musielak i Przemysław Pruszyński pokierują nowymi departamentami Lewiatana

Aleksandra Musielak została dyrektorką nowo utworzonego departamentu gospodarki cyfrowej, a Przemysław Pruszyński objął funkcję dyrektora departamentu podatkowego. Wcześniej oboje byli ekspertami Konfederacji Lewiatan.

Przed departamentem gospodarki cyfrowej stoją wyzwania związane z monitorowaniem zmian regulacyjnych w obszarze handlu elektronicznego, cyberbezpieczeństwa, przetwarzania danych, ale również bezpiecznej komunikacji kwantowej czy cyfrowej tożsamości. Chodzi także o promowanie rozwiązań, które sprzyjają cyfrowej transformacji przedsiębiorstw i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom firm.

– Będę dążyć do identyfikacji barier dla rozwoju firm telekomunikacyjnych  i ICT w Polsce, angażować się w proces ich niwelowania oraz reagować na propozycje rozwiązań regulacyjnych, które mogą ograniczyć innowacyjność firm działających w Polsce. Zamierzam nadal promować rynek nowych technologii i pokazywać jaki drzemie w nim potencjał oraz jaki wpływ ma wspomniany rynek na rozwój gospodarki oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Istotnym jest dla mnie zadbanie o to, by świadomość roli, jaką odgrywają firmy ICT oraz telekomunikacyjne, była powszechna wśród przedstawicieli administracji publicznej w Polsce i w UE – mówi Aleksandra Musielak, dyrektorka departamentu gospodarki cyfrowej Konfederacji Lewiatan.

Priorytetem nowego departamentu podatkowego będzie aktywne uczestniczenie w procesie legislacyjnym, opiniowanie i komentowanie najważniejszych zmian i zagadnień podatkowych, proponowanie rozwiązań, które pozwolą uprościć rozliczenia i zredukować ryzyka podatkowe. Celem będzie również budowanie szerokiej reprezentacji przedsiębiorców i ekspertów uczestniczących w konsultacjach społecznych ustaw podatkowych. Im większe zaangażowanie biznesu na etapie tworzenia prawa podatkowego, tym lepsze prawo i mniej trudności związanych z prawidłowym wypełnianiem obowiązków podatkowych.

– Prosty i stabilny system podatkowy stanowi zachętę do podejmowania aktywności gospodarczej, rozwoju firm, inwestowania i tworzenia miejsc pracy. Od wielu lat naszą misją jest przekonywanie do dokonywania zmian w prawie podatkowym, które są korzystne dla przedsiębiorców, a co za tym idzie dla rozwoju gospodarczego. Zabiegamy o możliwie najlepsze warunki do prowadzenia biznesu. Uczestniczymy w konsultacjach społecznych projektów aktów prawnych. Polski system podatkowy jest jednym z najbardziej skomplikowanych na świecie. Przepisy są niskiej jakości, a kolejne nowelizacje uchwalane w pośpiechu, z krótkim vacatio legis i bez zachowania standardów poprawnej legislacji. Jesteśmy w momencie, w którym zaczął obowiązywać tzw. Polski Ład – jedna z największych i najbardziej skomplikowanych zmian podatkowych w ostatnich latach. Najbliższe miesiące planuję poświęcić na rozmowy z przedsiębiorcami i przedstawicielami administracji nt. wątpliwości i trudności jakie powodują przepisy tej ustawy – mówi Przemysław Pruszyński, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

ALEKSANDRA MUSIELAK

Dr nauk prawnych, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz University of Warwick (Ph.D.), od 2017 r. ekspertka ds. gospodarki cyfrowej w Konfederacji Lewiatan, doświadczenie zawodowe pozyskała pracując m. in. w Ministerstwie Rozwoju oraz Ministerstwie Cyfryzacji (postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości UE), pasjonatka nowych technologii, od 2020 r. członkini Rady ds. Cyfryzacji przy KPRM.

PRZEMYSŁAW PRUSZYŃSKI

Doradca podatkowy. Karierę zawodową rozpoczął w administracji skarbowej. Od 2012 r. związany z Konfederacją Lewiatan. Przez wiele lat na stanowisku eksperta podatkowego. Pełni także funkcję Sekretarza Rady Podatkowej. Członek Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz Podzespołu ds. Krajowej Administracji Skarbowej Rady Dialogu Społecznego. Uczestniczył w pracach Zespołu ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych przy Ministrze Gospodarki współtworząc zmiany deregulacyjne w obszarze prawa podatkowego i gospodarczego. Od wielu lat zaangażowany w proces legislacyjny, reprezentuje przedsiębiorców w ramach konsultacji społecznych przepisów prawa podatkowego. Autor wielu komentarzy, publikacji, analiz i raportów z zakresu prawa podatkowego. 

Konfederacja Lewiatan