Uwagi Lewiatana do założeń ws. zgłaszania dochodów posiadaczy platform cyfrowych
29 lipca 2022

Uwagi Lewiatana do założeń ws. zgłaszania dochodów posiadaczy platform cyfrowych

W nawiązaniu do informacji zamieszczonej 11 lipca 2022 r. o prekonsultacjach społecznych
dotyczących wdrożenia wspólnych unijnych ram sprawozdawczości, koniecznych do zgłaszania
dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem platform cyfrowych, prezentujemy uwagi Konfederacji
Lewiatan.

KL/285/141/ASW/2022

Pobierz