Włączamy się w prace BIAC Tax Committee
12 maja 2023

Włączamy się w prace BIAC Tax Committee

Za nami pierwsze spotkanie przedstawicieli Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan z BIAC Tax Committee. Jest to efekt przystąpienia Lewiatana do największej organizacji reprezentującej interesy przedsiębiorstw w OECD.

Członkostwo w BIAC umożliwi nam realny wpływ na prace OECD w kwestiach podatkowych. Będziemy mogli opiniować inicjatywy legislacyjne podejmowane na forum międzynarodowym i mieć wpływ na ich kształt.

Zmiany w Pillar One i Pillar Two

Obecnie prace w BIAC Tax Committee są skupione na zmianach w międzynarodowym systemie podatkowym tzw. Pillar One i Pillar Two.

Pillar One dotyczy wprowadzenia nowych zasad opodatkowania przedsiębiorstw, które nie mają fizycznej obecności w kraju, ale osiągają tam zyski. Pillar Two dotyczy wprowadzenia minimalnej stawki podatku dochodowego od przedsiębiorstw na poziomie międzynarodowym.

Ponadto, w ramach Tax Comimittee funkcjonują grupy robocze:

– Digitalization of tax systems

– Tax and environment

– Taxation of mobile workers

– Tax and development

– VAT/GST

– CSR

Spotkanie odbyło się 11 maja.

 

Czytaj też: Lewiatan przystępuje do Business at OECD (BIAC)