Wniosek o przedstawienie stanowiska Prezesa UOKiK ws. zgodności z prawem UE ustawy o bonie energetycznym
22 maja 2024

Wniosek o przedstawienie stanowiska Prezesa UOKiK ws. zgodności z prawem UE ustawy o bonie energetycznym

Konfederacja Lewiatan przesyła wniosek o przedstawienie stanowiska Prezesa UOKiK ws. zgodności z prawem UE ustawy przyjętej przez Sejm w dniu 15 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego w zakresie pomocy de minimis dla przedsiębiorców.

KL/283/75/PG/2024

Pobierz