Wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli – stanowisko Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan
15 maja 2023

Wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli – stanowisko Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan

W związku z publikacją na stronie podmiotowej Ministerstwa Cyfryzacji projektu ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan przekazuje stanowisko do projektu ustawy.

KL/173/69/AM/2023

Pobierz pismo