Wspólne zasady promujące naprawę towarów – stanowisko Lewiatana
07 kwietnia 2023

Wspólne zasady promujące naprawę towarów – stanowisko Lewiatana

W związku z zaproszeniem do składania uwag do projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad promujących naprawę towarów, zmieniającej rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywy (UE) 2019/771 i (UE) 2020/1828, Konfederacja Lewiatan przesyła stanowisko do projektu dyrektywy.

KL/138/57/ET/2023

Pobierz