EKES: Wspólna konferencja 3. Obserwatoriów: Rynku Pracy, Zrównoważonego Rozwoju, Cyfryzacji i Jednolitego Rynku

Termin
06/12/2022

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) organizuje w Brukseli spotkanie. Udział w wydarzeniu weźmie Lech Pilawski, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan. Program dostępny jest poniżej.

Joint Observatories Conference – draft programme 6 December 2022