Wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami – stanowisko Lewiatana
17 czerwca 2024

Wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami – stanowisko Lewiatana

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 maja br. (znak: DTD-5.0210.5.2024) z prośbą o zgłaszanie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, Konfederacja Lewiatan przesyła stanowisko.

KL/328/85/KK/2024

Pobierz