Wymagania techniczne dla stacji wodoru – uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia
17 lutego 2022

Wymagania techniczne dla stacji wodoru – uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań technicznych dla stacji wodoru (nr 651 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska) przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

KL/52/27/AB/2022

Pobierz załącznik