Zapasy paliw w przedsiębiorstwach energetycznych – uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia
13 lipca 2022

Zapasy paliw w przedsiębiorstwach energetycznych – uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych (nr 849 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska), Konfederacja Lewiatan przedstawia w załączeniu swoje uwagi.

KL/265/130/AB/2022

Pobierz