Zapasy ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego – stanowisko Lewiatana do projektu nowelizacji ustawy
20 maja 2022

Zapasy ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego – stanowisko Lewiatana do projektu nowelizacji ustawy

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu Ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw, przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

KL/195/90/AB/2022

Pobierz