Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi – stanowisko Lewiatana do projektu zmiany rozporządzenia
01 lutego 2022

Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi – stanowisko Lewiatana do projektu zmiany rozporządzenia

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 03.01.2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (nr z wykazu prac legislacyjnych Ministerstwa Klimatu i Środowiska – 732), przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

KL/30/17/AB/2022

Pobierz stanowisko