Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego – uzupełnienie stanowiska Lewiatana
23 lutego 2023

Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego – uzupełnienie stanowiska Lewiatana

W ślad za przyjętym sprawozdaniem Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o uchwalonej przez Sejm w dniu 26 stycznia 2023 r. ustawie o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (tj. druk 909), Konfederacja Lewiatan przedstawia uzupełnienie stanowiska w zakresie dodawanego art. 804 (3) tj. art. 1 pkt. 105 ustawy.

KL/83/32/AZ/2023

Pobierz