10 postulatów na polską prezydencję. Europa konkurencyjna i silna globalnie
26 czerwca 2024

10 postulatów na polską prezydencję. Europa konkurencyjna i silna globalnie

Europa konkurencyjna, przyjazna dla firm i pracowników, niezależna i odporna energetycznie, promujaca zielone innowacje, sprzyjająca transformacji cyfrowej – to niektóre z 10 postulatów przygotowanych przez Konfederację Lewiatan na polską prezydencję w Radzie UE.

1 stycznia 2025 r. Polska na sześć miesięcy obejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. To daje nam unikalną szansę wpływu na kształtowanie dokumentów strategicznych i programowych instytucji unijnych, które będą wyznaczały kierunek rozwoju Wspólnoty w kolejnych latach. Konfederacja Lewiatan przygotowała postulaty na polską prezydencję oraz dla nowego Parlamentu Europejskiego i  Komisji Europejskiej.

– Przygotowaliśmy postulaty biznesu, które mogą stanowić inspirację dla kształtowania polityki unijnej. Część priorytetów uwzględnia polską specyfikę, która jest szczególnie ważna w kontekście konieczności wzmocnienia głosu naszego biznesu w europejskim procesie decyzyjnym. Mamy nadzieję, że prezydencja będzie okazją do wzmocnienia roli Polski. Potrzebujemy mądrej strategii dla Europy, aby zapewnić rozwój gospodarczy, poprawić pogarszającą się od dłuższego czasu konkurencyjność europejskich firm oraz polepszyć dobrobyt obywateli. Ta strategia musi uwzględniać integrację Ukrainy z UE, w tym bliską współpracę biznesu – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Postulaty powstały po konsultacji z przedsiębiorcami oraz ekspertami z różnych sektorów gospodarki. Wiele z nich jest spójnych z priorytetami BusinessEurope, federacji biznesu europejskiego, zrzeszającej organizacje pracodawców z państw europejskich, której członkiem jest Lewiatan. Propozycje zgłoszone przez przedsiębiorców mają na celu stymulowanie wzrostu gospodarczego, innowacji, tworzenia miejsc pracy, przy równoczesnym szacunku dla zrównoważonego rozwoju.

Europejski Zielony Ład, będący ambitnym planem UE na rzecz transformacji kontynentu, musi zostać uzupełniony kompleksową polityką przemysłową, która wesprze europejski biznes w tym procesie, zapewniając jednocześnie konkurencyjność Europy. UE potrzebuje długoterminowej strategii wzrostu.

Konfederacja Lewiatan chce również zwrócić uwagę na obszary, w których, z uwagi na coraz trudniejszą i bardziej niebezpieczną sytuację geopolityczną, Europa musi wykazać się większą determinacją, jak w przypadku budowy potencjału bezpieczeństwa i obrony oraz wsparcia kandydatów do członkostwa, w tym Ukrainy.

 10 postulatów Lewiatana na polską prezydencję w UE                                                                       

 1. Europa konkurencyjna i przyjazna dla biznesu oraz obywateli
 2. Europa aktywna globalnie i budująca swoje zdolności obronne
 3. Europa wspierająca akcesję nowych członków
 4. Europa niezależna i odporna energetycznie
 5. Europa promująca zielone innowacje
 6. Europa pogłębiająca Unię Zdrowotną
 7. Europa sprzyjająca transformacji cyfrowej i innowacjom
 8. Europa talentów
 9. Europa równości
 10. Europa pogłębionych rynków kapitałowych

Konfederacja Lewiatan, od maja 2024 roku, realizuje projekt: „Dialog społeczny: uwarunkowania regionalne, krajowe i unijne”.

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach programu FERS 2021-2027.

 Konfederacja Lewiatan

Pobierz: Strategia dla Europy  – Europa konkurencyjna, silna globalnie, przyjazna dla firm i pracowników [wersja rozszerzona]