Fundusze europejskie na lata 2021-2027 – konsultacje wytycznych
27 czerwca 2022

Fundusze europejskie na lata 2021-2027 – konsultacje wytycznych

fot. European Union 2022

Zapraszamy do włączenia się w konsultacje i śledzenia prac dotyczących wytycznych na lata 2021-2027. Konfederacja Lewiatan będzie przygotowywać stanowiska do wytycznych, które są kluczowe dla naszych firm członkowskich, ale także do tych, które definiują rolę i uprawnienia naszej organizacji w systemie wdrażania funduszy europejskich na lata 2021-2027.

Poniżej prezentujemy projekty wytycznych skierowane do konsultacji społecznych wraz z aktualną informacją o terminach, w których można zgłaszać uwagi do stanowiska Konfederacji Lewiatan.

Lewiatan weźmie udział w konsultacjach wybranych dokumentów.

Informacje o wszystkich skierowanych do konsultacji projektów wytycznych znajdują się na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/prawo-i-dokumenty/wytyczne/#/domyslne=1

Poniższe zestawienie jest aktualizowane.

Kontakt w Konfederacji Lewiatan:

Małgorzata Lelińska
mlelinska@lewiatan.org

Projekty wytycznych, do których aktualnie przygotowujemy stanowiska i zbieramy uwagi

Wytyczne dotyczące zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027

Projekt wytycznych

Formularz zgłaszania uwag

Uwagi proszę przesyłać na adres: stanowiska@lewiatan.org do 5 sierpnia 2022 r. na powyższym formularzu

 

Wytyczne dotyczące zasad równościowych w funduszach unijnych na lata 2021-2027

Projekt wytycznych

Załącznik nr 1 – Standard minimum

Załącznik nr 2 – Standardy dostępności

Załącznik nr 3 Spełnienie warunków

Formularz zgłaszania uwag

Uwagi proszę przesyłać na adres: stanowiska@lewiatan.org do 10 sierpnia 2022 r. na formularzu powyżej.

Projekty wytycznych już ocenione przez Konfederację Lewiatan

 

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

Projekt wytycznych

Formularz do zgłaszania uwag

Uwagi do stanowiska Konfederacji zbierane były do 6 lipca 2022 r.

Zestawienie uwag Lewiatana do wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków przesłane do MFiPR

 

Wytyczne dotyczące wyboru projektów na lata 2021-2027

Projekt wytycznych

Formularz do zgłaszania uwag

Uwagi do stanowiska Konfederacji zbierane były do 4 lipca 2022 r.

Zestawienie uwag Lewiatana do wytycznych dotyczących wyboru projektów przesłane do MFiPR

 

Wytyczne dotyczące kontroli projektów na lata 2021-2027

Projekt wytycznych

Formularz do zgłaszania uwag

Uwagi do stanowiska Konfederacji zbierane były do 4 lipca 2022 r.

Zestawienie uwag Lewiatana do wytycznych dotyczących kontroli projektów przesłane do MFiPR

 

Wytyczne dotyczące komitetów monitorujących na lata 2021-2027

Projekt wytycznych

Formularz do zgłaszania uwag

Uwagi do stanowiska Konfederacji zbierane były do 1 lipca 2022 r.

Zestawienie uwag Lewiatana do wytycznych dotyczących komitetów monitorujących przesłane do MFiPR

Unia Europejska a zdrowie publiczne. Kolejny obszar integracji unijnej?
20 maja 2022

Unia Europejska a zdrowie publiczne. Kolejny obszar integracji unijnej?

fot. Hush Naidoo Jade Photography / Unsplash

Starzejące się społeczeństwo europejskie, skala obciążenie dla systemów ochrony zdrowia spowodowana pandemią COVID-19, zmiany klimatu czy rosnąca odporność na antybiotyki były katalizatorami zwiększenia roli zdrowia publicznego w polityce unijnej. Między innymi w wyniku tych zjawisk Unia Europejska zdecydowała się pracować nad Europejską Unią Zdrowotną.

Komisja Europejska zdecydowała, że w ramach tego projektu będzie dążyć do stworzenia ram prawnych, których celem będzie przygotowanie Państw Członkowskich na przyszłe kryzysy zdrowotne, wzmocnienie ich wspólnej reakcji na nie, wzmocnienie zdolności pozyskiwania innowacyjnych i niedrogich produktów medycznych oraz wspólne doskonalenie metod leczenia i opieki chorób nowotworowych.

Głos Lewiatana w dyskusji

Jako Konfederacja Lewiatan zabieramy  głos w unijnej dyskusji dotyczącej zdrowia publicznego.

Uważamy, że Europa powinna budować swoją suwerenność i bezpieczeństwo lekowe. Produkcja leków na terenie Unii Europejskiej powoduje, że ryzyko braków leków w wyniku zerwania łańcuchów dostaw jest mitygowane. Pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie uświadamiają, że ryzyko braku dostaw jest wysoka. W tym celu Konfederacja Lewiatan szeroko apelowała o wzmacnianie zdolności produkcyjnych API (Active Pharmaceutical Ingredient), czyli tych cząsteczek leku, które powodują, że dany lek działa i pełni swoją funkcję.

Także kwestia dostępu do leków jest kluczowa. Pacjenci powinni mieć możliwość uzyskiwania dostępu do leków bez przeszkód, w momentach kiedy leczenie farmaceutyczne jest niezbędne. Często pierwszym kontaktem dla pacjentów są lokalni farmaceuci. Komunikacja między farmaceutami a pacjentami powinna umożliwiać pełne informowanie pacjentów o usługach aptek i możliwościach realizacji świadczeń prozdrowotnych w danej aptece. Jest to podstawa dla dobrze funkcjonującego zdrowia publicznego. W ramach Państw Członkowskich Unii Europejskiej widzimy różnice w regulacji prawnej komunikacji farmaceuty i pacjenta. Całkowity zakaz komunikacji, który obowiązuje w prawie polskim, naszym zdaniem jest niezgodny z prawem unijnym, a dokładniej ze swobodą świadczenia usług i ma negatywny wpływ na poziom zdrowia publicznego. Dlatego od lat działamy na rzecz liberalizacji przepisów, która umożliwi podstawową komunikację na linii farmaceuta-pacjent, która będzie z korzyścią dla zdrowia pacjentów!

Dyskusja na temat zdrowia publicznego w Unii Europejskiej trwa. Jako Konfederacja Lewiatan będziemy dalej jej aktywnym uczestnikiem, tak żeby przyszłe ramy legislacyjne sprawne funkcjonowanie przedsiębiorców z korzyścią dla europejskiej ochrony zdrowia.

Wzmocnienie kompetencji UE w zakresie zdrowia publicznego?

Kompetencje Unii Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia są ograniczone. Unia uzupełnia polityki krajowe, głównie skupiając się na działaniach koordynujących i wprowadzających jednolite standardy (poza obszarem leków i wyrobów medycznych, gdzie Unia ma szersze uprawnienia). Dyskusja polityczna i inicjatywy legislacyjne wskazują na rosnące znaczenie obszaru zdrowia publicznego w UE. Obserwujemy wzrost znaczenia zdrowia publicznego w działaniach instytucji europejskich, które stopniowo powiększają swoje kompetencje w tym obszarze bez zmiany traktatów unijnych. Można się zastanawiać się czy takie działanie (na które widzimy zgodę Państw Członkowskich) doprowadzi w niedalekiej przyszłości do zmian traktatów unijnych i oficjalne przekazanie kompetencji w zakresie zdrowia na poziom UE.

 


Kacper Olejniczak, ekspert ds. branży life sciences

Artykuł dla majowego wydania Brussels Headlines, newslettera europejskiego Konfederacji Lewiatan

Przemysł farmaceutyczny apeluje do UE o wsparcie produkcji substancji czynnych w Europie
26 kwietnia 2022

Przemysł farmaceutyczny apeluje do UE o wsparcie produkcji substancji czynnych w Europie

fot. Árpád Czapp / Unsplash

21 kwietnia br. odbyła się seria spotkań Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego (PZPPF) z europosłami i ich doradcami zorganizowana przez Przedstawicielstwo Konfederacji Lewiatan w Brukseli.

Rozmawialiśmy o możliwości wspierania przez UE w większym niż dotychczas zakresie produkcji substancji czynnych (API) w Europie.

Spotkaliśmy się z doradcami europosła Adama Jarubasa (Europejska Partia Ludowa, Komisje ENVI i ITRE w PE) oraz z europosłem Kosmą Złotowskim (Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, Komisje  TRAN, PETI, IMCO, JURI).

Jedną z konsekwencji przeniesienia lwiej części produkcji API z Europy do Azji są braki w dostępie do wielu podstawowych leków, które na przestrzeni ostatnich 10 lat wzrosły aż 12-krotnie. Ten problem stał się jeszcze bardziej ewidentny w kontekście obecnego kryzysu gospodarczego wywołanego przez pandemię, który polegał m.in. na zakłóceniu globalnych łańcuchów dostaw. Uświadomiło to zarówno decydentów jak i opinię publiczną, w jak dużym stopniu nasze bezpieczeństwo lekowe zależy od regularnych dostaw API z Azji. W związku z powyższym jeżeli UE pragnie osiągnąć tzw. strategię autonomiczną*,  o której jest mowa m.in. w Strategii Przemysłowej, to musi ona w zdecydowanie większym stopniu niż dotychczas wspierać rodzimą produkcję. Aspekt ten został poruszony także w Strategii Farmaceutycznej UE. Mankament polega jednak na tym, iż w ślad za nią nie poszło dotychczas utworzenie żadnych konkretnych mechanizmów wsparcia.

Spotkaliśmy się z doradcami europosła Adama Jarubasa i europosłem Kosmą Złotowskim

Dlatego właśnie apelujemy o rozwój potencjału europejskiej, w tym polskiej produkcji API, który mógłby opierać się na trzech filarach:

  • Krajowych Planach Odbudowy, będących elementem Funduszu Odbudowy UE po pandemii;
  • Funduszach unijnych przeznaczonych na inwestycję w nowoczesną i innowacyjną gospodarkę;
  • Ważnych projektach stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI).

Uważamy, iż wsparcie UE i państw członkowskich w tym zakresie powinno działać na wzór wspólnej polityki rolnej i dopłat dla rolników. Dzięki temu udałoby się znacząco poprawić nasze bezpieczeństwo lekowe i osiągnąć strategię autonomiczną w tym kluczowym obszarze.

Z ramienia PZPPF w spotkaniach uczestniczył Grzegorz Rychwalski (wiceprezes) i Małgorzata Maurer-Oxley (Dyrektor ds. Międzynarodowej Współpracy, Polpharma). Konfederację Lewiatan reprezentowali Kinga Grafa (Dyrektor Przedstawicielstwa w Brukseli) oraz Adam Dorywalski (Ekspert ds. UE w Przedstawicielstwie w Brukseli).

 

* UE zdefiniowała ją jako zdolność do samodzielnego działania, polegania na własnych zasobach w kluczowych obszarach strategicznych oraz współpracy z partnerami w razie potrzeby.

EFNI: KE odpowiedziała na Deklarację Sopocką
22 listopada 2021

EFNI: KE odpowiedziała na Deklarację Sopocką

Komisja Europejska przesłała list, który jest odpowiedzią na Deklarację Sopocką oraz wspólną deklarację Konfederacji Lewiatan i związków pracodawców z Niemiec (BDI) i Francji (MEDEF). Oba dokumenty przyjęto na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie.

 

KE podkreśliła, że stwierdzenie w Deklaracji Sopockiej mówiące o potrzebie „naprawy gospodarczych i społecznych szkód spowodowanych pandemią koronawirusa oraz uczynienia Europy po COVID-19 bardziej ekologiczną, cyfrową, odporniejszą i lepiej przygotowaną na obecne i przyszłe wyzwania” oraz podobne cele określone w deklaracji BDI, Lewiatana i MEDEF-u są w pełni zgodne z opublikowaną w tym roku aktualizacją strategii przemysłowej Komisji Europejskiej.

 

Przeczytaj całość (j.angielski) >>

 

Konfederacja Lewiatan

Sprawozdanie: unijny eksport wspiera ponad 38 mln miejsc pracy w UE
16 listopada 2021

Sprawozdanie: unijny eksport wspiera ponad 38 mln miejsc pracy w UE

Jedna z wielu liczb znajdujących się w opublikowanym przez Komisję Europejską nowym sprawozdaniu dowodzi znaczenia otwartej polityki handlowej dla europejskich miejsc pracy. Sprawozdanie odnoszące się do wymiany handlowej i miejsc pracy zawiera szereg danych statystycznych dotyczących europejskich miejsc pracy powiązanych z europejską wymianą handlową.

 

W sprawozdaniu znajdują się dane, gromadzone przez określony czas na szczeblu europejskim i na szczeblu państw członkowskich. Dane pogrupowano według branż, poziomu umiejętności, płci etc. Pokazują one np., że unijny eksport wspiera ponad 38 mln miejsc pracy w UE. Jest to o 11 mln więcej niż dziesięć lat temu. Wynagrodzenie takich miejsc pracy jest średnio o 12 proc. wyższe niż w przypadku miejsc pracy w gospodarce w ujęciu ogólnym. Ten wzrost liczby miejsc pracy wspieranych przez eksport jest wynikiem wzrostu eksportu w UE, którego zasięg był jeszcze większy: równolegle ze wzrostem liczby miejsc pracy powiązanych z eksportem, który w latach 2000-2019 wyniósł 75 proc., łączny eksport wzrósł o 130 proc. Dane te wyraźnie wskazują, że rozwój handlu oznacza więcej miejsc pracy. Najlepszym sposobem na zagwarantowanie tego wzrostu jest zawieranie umów handlowych oraz ich staranne wdrażanie. Mając na uwadze, że 93 proc. wszystkich eksporterów unijnych to małe i średnie przedsiębiorstwa, duże znaczenie ma przekazanie im wiedzy i umożliwienie zrozumienia możliwości i warunków oferowanych przez obszerną sieć 45 umów handlowych zawartych przez UE.

Wiceprzewodniczący wykonawczy i komisarz do spraw handlu Valdis Dombrovskis powiedział: Powyższe liczby potwierdzają, że handel jest kluczowym motorem wzrostu miejsc pracy w UE. Wskazuje na to nieprzeciętny wzrost liczby miejsc pracy powiązanych z eksportem, który miał miejsce na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat i który wyniósł aż 75 proc. Odnowa gospodarcza przyspiesza, a naszym priorytetem jest utrzymanie tempa rozwoju i tworzenie rynków dla dóbr i usług z UE. Pomoże to naszym spółkom, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom, które stanowią 93 proc. wszystkich unijnych eksporterów, w tworzeniu miejsc pracy w całej UE. Kluczową rolę w umocnieniu tej tendencji odegra nieprzerwana realizacja naszej nowej unijnej strategii handlowej, z naciskiem na poszukiwanie nowych możliwości i asertywne wdrażanie naszych umów handlowych.

Dzięki wymianie handlowej powstają miejsca pracy w całej UE; ich liczba nieustannie rośnie. Największy wzrost od 2000 r. odnotowano w Bułgarii (+368 proc.), na Słowacji (+287 proc.), w Irlandii (+202 proc.), w Słowenii (+184 proc.) oraz w Estonii (+173 proc.). W sprawozdaniu znajdują się szczegółowe zestawienia wyników dla poszczególnych państw członkowskich UE.

Opublikowane dziś dane wskazują również na istotne pozytywne skutki uboczne, jakie unijny eksport wywołuje w obrębie UE. Dobre rezultaty eksporterów w jednym państwie członkowskim przynoszą również korzyści pracownikom w pozostałych państwach członkowskich. Dostawcy towarów i usług w ramach łańcucha dostaw zyskują bowiem, gdy ich klienci końcowi sprzedają ostateczny produkt za granicą. Na przykład francuski eksport do państw spoza UE wspiera około 658 tys. miejsc pracy w innych państwach członkowskich UE, zaś polski eksport – 200 tys. takich miejsc pracy.

Co więcej, wywóz z UE do krajów trzecich zapewnia wsparcie prawie 24 mln miejsc pracy poza jej terytorium. Od 2000 r. liczba tych miejsc pracy wzrosła ponad dwukrotnie. Na przykład aż 1,5 mln miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych, 2,2 mln miejsc pracy w Indiach oraz 530 tys. miejsc pracy w Turcji zyskuje wsparcie dzięki produkcji towarów i usług w tych państwach, która to produkcja jest powiązana z eksportem UE za pośrednictwem globalnych łańcuchów dostaw.

I wreszcie, w badaniu przeanalizowano również kwestię równowagi płci i stwierdzono, że ponad 14 mln kobiet w UE zawdzięcza swoje miejsca pracy wymianie handlowej.

Kontekst

Komisja Europejska określiła politykę handlową jako kluczowy element unijnej strategii do 2020 r. Biorąc pod uwagę szybko zmieniającą się sytuację w gospodarce światowej, zrozumienie procesu oddziaływania przepływów handlowych na zatrudnienie ma szczególnie istotne znaczenie. W tym celu konieczne jest gromadzenie kompleksowych, wiarygodnych i porównywalnych danych i analiz zapewniających merytoryczne podstawy strategii politycznej.

W związku z tym Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC) i Dyrekcja Generalna ds. Handlu Komisji Europejskiej podjęły się wspólnie opracowania sprawozdania, które ma być cennym narzędziem dla decydentów i naukowców.

Jego pierwszą edycję przedstawiono w 2015 r. Najnowsze sprawozdanie zawiera szereg wskaźników, które szczegółowo ilustrują związek między handlem a zatrudnieniem w odniesieniu do całej UE oraz do poszczególnych państw członkowskich przy wykorzystaniu bazy danych dotyczącej przepływów międzygałęziowych na świecie uruchomionej w 2016 r. (World Input-Output Database, WIOD) jako głównego źródła informacji. Informacje te uzupełniono o dane dotyczące zatrudnienia według wieku, kwalifikacji i płci. Wszystkie wskaźniki odnoszą się do unijnego wywozu na rynki światowe w celu odzwierciedlenia zakresu polityki handlowej UE.

Sprawozdanie i analizy skupiają się wprawdzie na eksporcie z powodów metodologicznych, jednak warto odnotować, że również import ma niemałe znaczenie dla gospodarki UE. Import jest istotny dla naszej wewnętrznej produkcji i dla eksportu; dwie trzecie importu do UE to surowce, części i komponenty, a wiele z nich odnajduje się w towarach i usługach eksportowanych przez UE. W dzisiejszym świecie decydujące znaczenie z punktu widzenia produkcji UE oraz jej konkurencyjności ma dostęp do najlepszych czynników produkcji.

 

źródło: Komisja Europejska

List pracodawców do Komisji Europejskiej w sprawie polityki konkurencji
10 listopada 2021

List pracodawców do Komisji Europejskiej w sprawie polityki konkurencji

Konfederacja Lewiatan razem z organizacjami pracodawców z Finlandii (EK), Danii (DI), Norwegii (NHO), Szwecji (SN), Portugalii (CIP), Irlandii (IBEC) i Łotwy (LDDK) wysłała list do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i do wiceprzewodniczącej Margrethe Vestager w sprawie planowanej rewizji polityki konkurencji UE.

List pracodawców w języku angielskim znajdziesz tutaj>>>

Sygnatariusze listu podkreślają, że optymalne warunki prowadzenia biznesu wymagają większej, a nie mniejszej konkurencji. Silna konkurencja i jej przestrzeganie zwiększają elastyczność i odporność gospodarki, a co za tym idzie zapobiegają tworzeniu monopoli. Pracodawcy z siedmiu krajów dodają ponadto, że poziom interwencji publicznej powinien być systematycznie i stopniowo zmniejszany, gdy tylko sytuacja na to pozwoli.

Jak dotąd Komisja Europejska wzorowo poradziła sobie z wyzwaniem, jakim była pomoc państwom członkowskim w ochronie przedsiębiorstw i miejsc pracy w czasie pandemii, przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum zakłócania konkurencji na jednolitym rynku UE. Przykładowo KE zainicjowała wprowadzenie na czas kryzysu tymczasowych ram zasad konkurencji i pomocy państwa, zapewniając ich adekwatność oraz ukierunkowanie na wspieranie ekologicznej i cyfrowej transformacji. W miarę jak Europa wychodzi z pandemii, przemysł jest siłą napędową wzrostu gospodarczego oraz ekologicznej i cyfrowej transformacji.

– Jednolity rynek unijny jest kluczem do utrzymania konkurencyjności. Choć wciąż funkcjonują na nim liczne bariery, stymuluje wydajność i innowacyjność europejskich firm. Jednak kluczową kwestią jest to, że wszystkie podmioty na nim funkcjonujące powinny działać i konkurować na równych warunkach – mówi Kinga Grafa, dyrektor Biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli.

– Sprawdzone i skuteczne reguły konkurencji oraz oparte na faktach egzekwowanie ich przestrzegania przez Komisję Europejską to warunek konieczny dobrze funkcjonującego jednolitego rynku UE. Optymalne warunki dla działalności gospodarczej wymagają większej, a nie mniejszej konkurencji – mówi Adam Dorywalski, ekspert Konfederacji Lewiatan ds. UE w Biurze w Brukseli.

– Umiejętne dostosowanie polityki konkurencyjności do zmieniających się realiów nowoczesnej gospodarki jest szansą na przeprowadzenie efektywnej zielonej i cyfrowej transformacji. Planowane zmiany legislacyjne w tym obszarze muszą uwzględniać rzetelną analizę ekonomiczną i gwarantować równe szanse rozwoju na jednolitym rynku – mówi Elżbieta Dziuba, ekspertka Konfederacji Lewiatan ds. cyfrowych.

Zdecydowana polityka konkurencji i jej egzekwowanie przyczyniają się do większej elastyczności, odporności i dynamiki europejskiej gospodarki, w której prawdopodobieństwo powstania skoncentrowanej siły rynkowej jest mniejsze. Ponadto poziom interwencji publicznej w gospodarce powinien być stale i stopniowo ograniczany, gdy tylko pozwoli na to sytuacja gospodarcza.

Konfederacja Lewiatan

Wspólna deklaracja Konfederacji Lewiatan, MEDEF i BDI
05 listopada 2021

Wspólna deklaracja Konfederacji Lewiatan, MEDEF i BDI

In 1991, the French, German and Polish Foreign Ministers created the Weimar Triangle, based on the concept that the three countries share a common vision of the future of Europe and that the reconciliation of societies among them is indispensable for securing peace and prosperity in Europe. The Triangle was initially a key platform for German-Polish reconciliation, inspired by the Franco-German experience. After Poland’s accession to the EU in 2004, it became a very important forum for cooperation and exchanging views regarding all most important EU initiatives and policies.

Due to the fact, that this year marks the 30th anniversary of the Weimar Triangle, business federations and members of BusinessEurope – The Polish Confederation Lewiatan, Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) and Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), would like to demonstrate close collaboration in matters of the utmost importance not only for businesses in our countries, but for the entire EU.

As the EU emerges from the pandemic, it will be crucially important to focus on restoring the economy, investing in future growth capacity, including investmensts in digital and green transitions, with a special focus on deepening the Single Market, as well as increasing EU competitiveness and resilience, also in the global context.

The European Single Market is one of the EU’s greatest achievements. It has fuelled economic growth and contributed to the prosperity and integration for three decades. But it is an ongoing project that requires special attention both from the EU and from the member states. Restoring the Single Market after the end of the pandemic is not enough. The deepening of the internal market in all areas, including services and data, must become the vital center of the European policy.

The EU, more than ever before, needs an industrial and economic policy that strengthens our businesses and ensures the competitiveness of our companies.

Our businesses are committed to the climate ambition, which has to go hand in hand with our industrial competitiveness. Furthermore, the green transition must be supported by reliable legal framework and bring new technologies to the market. However, we must be aware of the challenges and transition costs for businesses and societies. Appropriate financial resources, reliable carbon leakage protection measures, progress in global carbon pricing and the availability of sufficient amounts of renewable energies at competitive prices are some essential preconditions in this respect. Any WTO-conform carbon border adjustment mechanism requires a sectoral, gradual approach and test phase first. Investments in all decarbonization energies must be integrated into the taxonomy.

Our businesses are also committed to the digital transition that is making the EU and our companies fit for the digital age. The EU legal framework must enable innovations, stimulate investments in digital solutions and be predictable. Europe has an ambition to lead in the regulatory approach on AI, and efforts have to be made in order to use the full potential of this technology. At the same time we have to remember that those technologies should be human-centred and foremost benefit the whole society.

The EU and the Member States must also ensure the respect of rule of law requirements. Defending the fundamental freedoms guaranteed by the Treaty and the rule of law is crucial for the functioning free market economies. Public authorities must create a trustful environment for citizens and businesses. Without trust, companies do not invest.

Therefore, we would like to call upon the Polish, French and German governments, as well as the EU institutions, to take immediate actions, enabling quick economic recovery, smooth green and digital transitions that acknowledge the challenges the European businesses and societies are facing and truly support them in achieving ambitious goals. We need urgent actions aimed at deepening of the Single Market that is the main driver of European prosperity. Only then, we can achieve a resilient, competitive and inclusive European Union, which our countries, businesses and societies need and deserve.

 

Konfederacja Lewiatan

Biznesowy Trójkąt Weimarski – otwarcie. Kluczowe wyzwania stojące przed europejską gospodarką: energia, polityka handlowa, podatki cyfrowe
05 listopada 2021

Biznesowy Trójkąt Weimarski – otwarcie. Kluczowe wyzwania stojące przed europejską gospodarką: energia, polityka handlowa, podatki cyfrowe

O wzmocnieniu współpracy między Niemcami, Francją i Polską, transformacji energetycznej, wymianie handlowej, upowszechnianiu nowych technologii w Europie – dyskutowano na sesji plenarnej „Biznesowy Trójkąt Weimarski – otwarcie. Kluczowe wyzwania stojące przed europejską gospodarką: energia, polityka handlowa, podatki cyfrowe”. Debata odbyła się w cyklu „Nowy początek starego świata?”.

Konfederacja Lewiatan, Federacja Przemysłu Niemieckiego – BDI oraz Stowarzyszenie Firm Francuskich – MEDEF zapowiedzieli podpisanie wspólnej deklaracji o współpracy.

Paolo Gentiloni, komisarz europejski ds. gospodarki zwrócił uwagę, że w transformację klimatyczną bardzo mocno będą zaangażowane firmy prywatne. – Na dodatkowe inwestycje będziemy potrzebowali 520 mld euro i będą to głównie inwestycje prywatne. Powinniśmy zadbać o stabilny wzrost gospodarczy i zrównoważony rozwój. Do tego potrzebne jest wzmocnienie polityki przemysłowej i konkurencyjności gospodarek. Przyjęty przez Komisję Europejską pakiet „Fit for 55″ może być przykładem dla innych części świata, które emitują znacznie więcej CO2 do atmosfery niż Europa. Oczywiście dla niektórych krajów, np. Polski będzie on ogromnym wyzwaniem. Ale aby złagodzić jego negatywne skutki powołaliśmy fundusz sprawiedliwej transformacji – powiedział.

– Trójkąt Weimarski, który funkcjonuje od 30 lat, ma duże znaczenie dla naszych państw. Nowy rząd niemiecki, który właśnie powstaje, przywiązuje do niego ogromną wagę – przekonywała Claudia Dörr-Voss, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Energii Niemiec. Zdaniem gościa z Niemiec Unia Europejska musi poradzić sobie ze skutkami pandemii, wzmocnić jednolity rynek, wprowadzić w życie pakiet „Fit for 55″, czyli nowy zielony ład, wzmocnić odporność europejskiej gospodarki oraz rozwijać handel oparty na wolnym rynku. Ważnym zadaniem będzie także połączenie zielonej rewolucji z transformacją energetyczną.

Uczestniczący w dyskusji Marek Niedużak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii podkreślił, że Trójkąt Weimarski stworzył ramy do komunikacji i rozmów między trzema krajami, pozwolił budować mosty. – Polska przez ostatnie 30 lat odniosła ogromny sukces, nasz eksport wzrósł 30-krotnie. Dla Niemiec staliśmy się ważniejszym partnerem handlowym niż Francja. Aby nasza współpraca dalej tak się układała musimy być otwarci i uczciwi. Zbliży nas również troska o politykę przemysłową – dodał.

Dieter Kempf, wiceprezydent Federacji Przemysłu Niemieckiego, BDI mówił o odejściu w Niemczech od energii jądrowej. Jego zdaniem była to decyzja polityczna, która nie uwzględniała oceny jej oddziaływania na gospodarkę. – Teraz pojawiają się w moim kraju głosy, aby jednak przedłużyć produkcję jądrową. Ale to jest niemożliwe. Potrzebujemy w Europie zielonej transformacji przemysłu, ale zajmie ona bardzo dużo czasu. Tymczasem Bruksela nie ma pomysłu jak wdrażać ambitne cele klimatyczne. Nie powinniśmy wykluczać wodoru czy gazu, bo one pozwolą nam przetrwać zanim osiągniemy cele „Fit for 55″ – dodał.

Geoffroy Roux de Bezieux, prezydent Stowarzyszenia Firm Francuskich, MEDEF również przestrzegał, że nie jesteśmy do końca przygotowani do ambitnych celów zawartych w pakiecie „Fit for 55″. Potrzebne są gigantyczne pieniądze, innowacyjne pomysły i zmiana sposobu produkcji. Inaczej nie utrzymamy konkurencyjności gospodarki. W najbliższych latach przed firmami staną wielkie wyzwania – akcentował.

Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan stwierdził, że zielona transformacja jest wielką szansą dla Europy. – Nie mamy europejskiego Googla, Facebooka. Jeśli uda nam się zrealizować zielony ład, to zwiększymy konkurencyjność Europy wobec Ameryki i Azji. Pole manewru jest niewielkie, ale wierzę, że możemy osiągnąć ambitne cele. Inaczej nawet nie chcę myśleć o przyszłości naszego kontynentu.

Prezydent Witucki poinformował również o wspólnej deklaracji o współpracy, którą podpiszą Konfederacja Lewiatan, Federacja Przemysłu Niemieckiego – BDI oraz Stowarzyszenie Firm Francuskich – MEDEF. Czytamy w niej m.in., że pogłębienie rynku wewnętrznego musi stać się celem polityki europejskiej. UE bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje polityki przemysłowej i gospodarczej, która wzmocni nasze przedsiębiorstwa i zapewni ich konkurencyjność. Nasze firmy są zaangażowane w realizację ambitnych celów klimatycznych, co musi iść w parze z konkurencyjnością przemysłową.

Organizacje biznesowe z trzech krajów są również przekonane, że UE i państwa członkowskie muszą zapewnić przestrzeganie praworządności. Obrona podstawowych wolności gwarantowanych Traktatem i rządów prawa ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania gospodarek wolnorynkowych – czytamy w deklaracji.

Dyskusję moderowała Ewa Łabno-Falęcka, dyrektorka ds. Komunikacji Korporacyjnej i Relacji Zewnętrznych, Mercedes-Benz Polska

Partnerami sesji plenarnej byli: Federacja Przemysłu Niemieckiego – BDI oraz Stowarzyszenie Firm Francuskich – MEDEF

 

Konfederacja Lewiatan

O lobbingu w Brukseli podczas EFNI
02 listopada 2021

O lobbingu w Brukseli podczas EFNI

W ramach Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie odbył się panel pt. „Lobbing w Brukseli”. Paneliści rozmawiali o tym jak pojęcie lobbingu jest rozumiane w Polsce, jak polski biznes lobbuje w stolicy UE oraz jak to robią inne kraje, zwłaszcza z Europy Zachodniej. Uczestnicy panelu zastanawiali się także dlaczego lobbing jest w Polsce postrzegany pejoratywnie. Panel został przygotowany oraz moderowany przez Kingę Grafę, dyrektorkę Biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli.

Dyskusję poprzedziła prezentacja wyników ankiety przeprowadzonej wśród firm członkowskich Konfederacji Lewiatan ws. priorytetów biznesu dla UE, przeprowadzonej w związku z Konferencją o Przyszłości Europy (COFE). Na zadane w niej pytanie: „Czy dostrzega Pani/Pan, potrzebę większego zaangażowania firmy/związku branżowego w działania lobbingowe/advocacy/PR w Brukseli?”, aż 82% uczestników ankiety odpowiedziało że „tak, zaangażowanie powinno być większe”. Pozostali respondenci byli zadowoleni z obecnego poziomu zaangażowania w działania lobbingowe. Zatem firmy rozumieją, że lobbing w Brukseli jest działaniem koniecznym, jednak angażują się w nie w niewystarczającym stopniu. W dyskusji udział wzięli: dr Katarzyna Bąkowicz, specjalistka ds. komunikacji, Magdalena Cedro, dziennikarka z Dziennika Gazety Prawnej, Łukasz Klejnowski, doradca europosłanki Róży Thun oraz Małgorzata Molęda- Zdziech, pełnomocniczka Rektora SGH ds. współpracy z UE.

W związku z tym, że w Polsce słowo lobbing ma negatywne konotacje, zastępuje się je często np. „rzecznictwem interesów” („z ang. „advocacy”). Dlatego warto przypomnieć, że lobbing jest działalnością legalną, regulowaną na mocy ustawy z 2005r., a pro¬wadzony na warunkach określonych w ustawie, przyczynia się do demokratyzacji procesu stanowienia prawa, zapewniając różnym grupom interesu, takim jak organizacje pracodawców, związki zawodowe, or¬ganizacje konsumenckie możliwość prezentowania i obrony swoich stanowisk. Ponadto, każdy interesariusz, który chce spotykać się z przedstawicielami instytucji UE, musi być albo osobiście, albo poprzez reprezentowaną przez siebie organizację wpisany do unijnego rejestru przejrzystości.
Uczestnicy spotkania przekonywali, że skuteczny lobbing musi zacząć się na samym początku procesu legislacyjnego, kiedy pomysł na nową regulację dopiero powstaje w Komisji Europejskiej. Należy przy tym pamiętać, że aż 70% nowej legislacji dotyczącej przedsiębiorców jest przyjmowana na poziomie unijnym, a nie krajowym. Dotyczą one takich kwestii jak środowisko, gospodarka o obiegu zamkniętym, limity CO2, sektor energetyczny, cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja czy też funkcjonowanie jednolitego rynku.

Co ciekawe, z przytaczanej w trakcie spotkania analizy danych unijnego rejestru przejrzystości przeprowadzonej przez portal „Politico” wynika, że w 2016 r. lobbyści w Brukseli wydali na swoją działalność w sumie 1,7 mld euro, przy czym tylko 5% tej kwoty pochodzi od krajów, które dołączyły do Unii po 2004r. Więcej od Polski wydają o wiele mniejsze państwa jak Austria, Dania, czy Portugalia. Ma to znaczenie o tyle, że ilość przeznaczanych środków na chociażby organizację konferencji i wizyt studyjnych w Brukseli przekłada się na tzw. „widoczność” i uwzględnienie punktu widzenia interesariusza w unijnym procesie decyzyjnym. Widać, że złe postrzeganie lobbingu w Polsce wynikać może z faktu, że ciągle uczymy się dialogu społecznego i percepcja lobbingu może być wynikiem braku zaufania społecznego, na który zwracają uwagę badacze i eksperci. Dodatkowo, warto żeby media prezentowały także pozytywne przykłady lobbingu, których jest znacznie więcej niż afer.

Jednak warto podkreślić, że coraz więcej polskich firm zaczyna działać w Brukseli. Skuteczniejsze od działania w pojedynkę jest zrzeszanie się i lobbowanie poprzez różne stowarzyszenia, takie jak Konfederacja Lewiatan, która działa również w ramach BusinessEurope, budując koalicje z innymi federacjami pracodawców z całej Europy, wokół spraw ważnych dla firm. Do większej aktywności namawiała firmy Kinga Grafa, dyrektorka Biura Lewiatana w Brukseli. Przekonywała, że firmy najlepiej same prezentują swoje argumenty, a brukselskie biura stowarzyszeń, znając unijny proces legislacyjny i mając odpowiednie kontakty, otwierają właściwe drzwi i pomagają w przygotowaniu strategii lobbingowych.

Konfederacja Lewiatan

Program Prac Komisji Europejskiej na 2022 r.
29 października 2021

Program Prac Komisji Europejskiej na 2022 r.

Komisja Europejska przedstawiła właśnie swój program prac na 2022 r. Planowane są 32 nowe inicjatywy (w sumie 42 nowe wnioski) oraz dokonanie 26 przeglądów istniejącego prawodawstwa. Ponadto, 76 obecnie procedowanych wniosków określono jako priorytetowe (do szybkiego przyjęcia przez instytucje) oraz obiecano wycofanie 6 obowiązujących przepisów.

– Konfederacja Lewiatan będzie przyglądać się pracom Komisji w 2022 r. w tak kluczowych obszarach dla naszych firm jak zielona i cyfrowa transformacja, jednolity rynek oraz sprawy społeczne. W przyszłym roku upływa połowa kadencji przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen, więc będzie można stawiać już pierwsze bardziej pogłębione oceny. Zgodnie z zasadą lepszego stanowienia prawa w UE można by jednak oczekiwać propozycji wycofania większej ilości przepisów. Na ten moment mamy propozycje 42 nowych wniosków i wycofania zaledwie 6. – mówi Kinga Grafa, dyrektorka Biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli.

– Z nowych wniosków Komisji zaplanowanych na 2022 r. na pewno wart uwagi będzie Instrument Nadzwyczajny Jednolitego Rynku, który ma być planem działania i propozycją zestawu środków uruchamianych przez UE na wypadek przyszłych kryzysów takich jak pandemie. Jednak biorąc pod uwagę to, że jednolity rynek jest kamieniem węgielnym integracji europejskiej a w przyszłym roku będziemy obchodzić jego 30-lecie, to niestety brakuje nowych propozycji harmonizujących i pogłębiających jednolity rynek UE – mówi Adam Dorywalski, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Nowe propozycje warte uwagi to m.in.:
• Przegląd norm emisji CO2 dla pojazdów ciężarowych o dużej ładowności
• Inicjatywa dot. prawa do naprawy
• Europejski Akt dotyczący odporności cybernetycznej
• Europejski Akt o Chipach
• Instrument Nadzwyczajny Jednolitego Rynku
• Ułatwianie małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do kapitału
• Zalecenie w sprawie poprawy oferty umiejętności informatycznych w kształceniu i szkoleniu
• Multimodalne usługi w zakresie mobilności cyfrowej
• Rekomendacja dot. minimalnego wynagrodzenia
• Europejski Akt ws. Wolnych Mediów

Ponadto, 2022 r. będzie Europejskim Rokiem Młodzieży. Pełen program prac Komisji Europejskiej na 2022 r. znajduje się tutaj.

 

Konfederacja Lewiatan