Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 – propozycje kryteriów
27 czerwca 2022

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 – propozycje kryteriów

Konfederacja Lewiatan otrzymała propozycje kryteriów wyboru projektów w FENG 2021-2022. Dla przedsiębiorców kluczowe znaczenie będą mieć kryteria w 1 Priorytecie FENG.

Te kryteria zostały podzielone na dwie grupy:

  • Kryteria wspólne dla wszystkich modułów i rankingujące (Załącznik 3)
  • Kryteria specyficzne dla poszczególnych modułów (Załącznik 4)

Załączniki są dostępne do pobrania u dołu tego wpisu.

Kryteria będą omawiane na grupie roboczej, powołanej 23 czerwca.

Najprawdopodobniej we wrześniu finalna  kryteriów wersja zostanie zatwierdzona przez Komitet Monitorujący i na tej podstawie zostaną ogłoszone pierwsze nabory dla firm. , ale na pewno już na tym etapie warto je przeanalizować i zgłosić uwagi/ pytania lub propozycję zmian.

Zachęcamy Państwa do analizy propozycji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i zapraszamy do zgłaszania uwag wyłącznie na adres stanowiska@lewiatan.org w formularzu dostępnym poniżej, do 8 lipca 2022 roku.

Załącznik 3