Opakowania i odpady opakowaniowe – uwagi Lewiatana
26 kwietnia 2023

Opakowania i odpady opakowaniowe – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do toczących się konsultacji nad wnioskiem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/1020 i dyrektywę (UE) 2019/904 oraz uchylające dyrektywę 94/62/WE), Konfederacja Lewiatan przesyła uwagi.

KL/166/67/PM/2023

Pobierz pismo