Postulaty biznesu na polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej
23 czerwca 2024

Postulaty biznesu na polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej

Konfederacja Lewiatan przygotowała postulaty na polską prezydencję w Radzie UE oraz dla nowego Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej.

1 stycznia 2025 r. Polska na sześć miesięcy obejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. To daje nam unikalną szansę wpływu na kształtowanie dokumentów strategicznych i programowych instytucji unijnych, które będą wyznaczały kierunek rozwoju Wspólnoty w kolejnych latach.

Postulaty opracowane przez Lewiatana były konsultowane z przedsiębiorcami oraz ekspertami z różnych sektorów gospodarki. Wiele z nich jest spójnych z priorytetami BusinessEurope, federacji biznesu europejskiego, zrzeszającej organizacje pracodawców z państw europejskich. Propozycje zgłoszone przez przedsiębiorców mają na celu stymulowanie wzrostu gospodarczego, innowacji, tworzenia miejsc pracy, przy równoczesnym szacunku dla zrównoważonego rozwoju.

Konfederacja Lewiatan, od maja 2024 roku, realizuje projekt: „Dialog społeczny: uwarunkowania regionalne, krajowe i unijne”.

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach programu FERS 2021-2027.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz: Strategia dla Europy  – Europa konkurencyjna, silna globalnie, przyjazna dla firm i pracowników – wersja rozszerzona